#19 Spring Boot – Microservice Registration and Discovery – Eureka

Service Discovery jest kolejnym mechanizmem wykorzystywanym w środowisku cloudowym. Najpopularniejsze implementacje tego mechanizmu to między innymi: Consul, Zookeeper czy Eureka ze stajni Netflix. Spring Cloud wykorzystał implementacje firmy Netflix i stworzył swój wrapper, który w bardzo szybki i łatwy sposób pozwala integrować się z całym stosem Spring Cloud.

Czytaj dalej


AsciiDoc – Tworzymy dokumentacje

Artykuł ten powiązany jest z poprzednim wpisem na temat Spring Rest Docs, czyli automatycznego generowania dokumentacji na podstawie testów. Dzięki Spring Rest Docs generowane były snippety, czyli fragmenty dokumentacji, które następnie umieszczało się w pliku zbiorczym z rozszerzeniem adoc. Na końcu należało te fragmenty ładnie opakować korzystając ze składni AsciiDoc’a.

Czytaj dalej


#18 Spring Boot – TDDocumentation – Spring Rest Docs

Pamiętacie wpis o najlepszych praktykach REST’owych? Jedną z wyszczególnionych tam praktyk było dokumentowanie naszego API. Wymieniłem tam także kilka najpopularniejszych rozwiązań. Jedno z nich, czyli Swagger opisałem już na blogu w artykule #10 Spring Boot – Swagger2 – dokumentujemy API. Dziś czas na kolejne podejście do dokumentacji, tym razem od strony testów. Test Driven Documentation jest techniką,

Czytaj dalej


#Kata – co to ta Kata? – FizzBuzz

Godzina 5.00, za oknami ciemno, pora na codzienne ćwiczenia. Zgodnie z definicją: “Kata – wysoce sformalizowany rodzaj ćwiczeń stosowanych w wielu tradycyjnych sztukach i sportach walki…”, “Są to sekwencje technik ataku i obrony, połączone z określonym poruszaniem, przyjęciem ściśle określonej pozycji i sposobu oddychania. Niektóre techniki w kata mają charakter wyłącznie symboliczny.”

Czytaj dalej


REST architecture – Conditional requests

Mechanizm Conditional requests czyli warunkowych zapytań służy do optymalizacji żądań HTTP. Bardzo często odpytujemy o dany zasób po mimo iż jego stan się nie zmienił. W odpowiedzi dostajemy cały zasób i musimy zaimplementować logikę porównywania czy pojawiła się jakaś zmiana w obiekcie. Jednakże standard HTTP dostarcza nam mechanizmy do realizacji tego zagadnienia, są to słabe oraz silne nagłówki cachowania.

Czytaj dalej