#26 Spring Boot – Neo4j

W poprzednim wpisie pokazałam jak zainstalować Neo4j. Teraz możemy spróbować napisać prostą aplikację z użyciem Spring Boot’a, która wykorzystuje bazę grafową Neo4j.  Dzięki wykorzystaniu Spring Data otrzymujemy całą abstrakcję związaną z warstwą persystencji. Ponadto operacje CRUD’owe wywoływane są w taki sam sposób jak dla innych, znanych nam typów baz.

Czytaj dalej


Neo4j – instalacja

neo4j_logo

Dzisiaj krótko o bazach grafowych, na przykładzie Neo4j. Bazy grafowe jak sama nazwa wskazuje wykorzystują strukturę grafów. Neo4j oparty jest na grafach skierowanych. Zacznijmy najpierw od tego czym są grafy. Jest to reprezentacja węzłów i krawędzi połączonych ze sobą. Przedstawiają one relacje między obiektami. Bazy grafowe wykorzystujemy jeśli bardziej niż na samych danych interesują nas powiązania/relacje między obiektami. Sieci społecznościowe są bardzo dobrym przykładem ich wykorzystania.

Czytaj dalej