#6 Spring Boot 2 – WebMvc.fn

Wraz ze Spring Boot 2 w wersji 2.2.0 pojawiła się nowa funkcjonalność WebMvc.fn. Jest to implementacja funkcyjnego podejścia do definiownia endpointów podobnie jak jest to realizowane przy wykorzystaniu Spring WebFlux o czym można było przeczytać w jednym z naszych artykułów #1 Spring Boot 2 – Router functions. Dziś sprawdzimy jak to funkcyjne podejście sprawdzi się w klasycznym stosie MVC.

WebMvc.fn

Jak pisałem we wstępie, w nowym Spring Boot’cie 2 możemy tworzyć naszą część serwerową na dwa sposoby (można je mieszać w jednej aplikacji):

 • “Po staremu” – korzystając z adnotacji @Controller i innych związanych z Web’em
 • “Po nowemu” – korzystając z podejścia funkcyjnego przy użyciu WebMvc.fn

Zależności

Z racji iż wspracie dla funkcyjnego podejścia pojawiło się dla stosu MVC wystarczy, że w naszym projekcie dorzucimy standardowy moduł Web:

<dependency>
 <groupId>org.springframework.boot</groupId>
 <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
</dependency>

Router Function

Podobnie jak przy Spring WebFlux tworzymy konfigurację z wykorzystaniem klasy RouterFunction:

package pl.codecouple.webmvc.fn.configuration;

import org.springframework.context.annotation.Bean;
import org.springframework.context.annotation.Configuration;
import org.springframework.stereotype.Service;
import org.springframework.web.servlet.function.RouterFunction;
import org.springframework.web.servlet.function.ServerResponse;

import java.net.URI;
import java.util.Arrays;
import java.util.List;

import static org.springframework.web.servlet.function.RouterFunctions.route;

@Configuration
class RouterConfig {

  @Bean
  public RouterFunction<ServerResponse> routes(DataService dataService) {
    return route()
        .GET("/code-couple", serverRequest ->
            ServerResponse.ok()
             .body(
              dataService.getAll()))
        .GET("/code-couple/{id}", r ->
            ServerResponse.ok()
             .body(
              dataService.getById(
               Long.parseLong(r.pathVariable("id")))))
        .POST("/code-couple", r -> {
          dataService.save(r.body(String.class));
          return ServerResponse
               .created(URI.create("/location")).build();
        })
        .build();
  }

}

W wyniku naszej lambdy otrzymujemy obiekt typu ServerRequest, z którego możemy odczytać bardzo wiele informacji:

 • cookies() – otrzymujemy ciasteczka
 • headers() – otrzymujemy nagłówki
 • sessions() – otrzymujemy sesje
 • pathVariable(name) – otrzymujemy zmienną ze ścieżki
 • servletRequest() – otrzymujemy obiekt typu HttpServletRequest, z którego możemy wyciągnać wszystkie informacje

Handler

Jeśli chcemy oddzielić nasz routing od logiki to możemy przygotować klasę ze wszystkimi handlerami. Metody HTTP przyjmują obiekt typu HandlerFunction<ServerResponse>:

@Bean
public RouterFunction<ServerResponse> routes(DataHandler dataHandler) {
 return route()
      .GET("/code-couple", dataHandler::handleGetAll)
      .GET("/code-couple/{id}", dataHandler::handleGetOne)
      .POST("/code-couple", dataHandler::handlePost)
      .build();
}

@Component
public class DataHandler {

  private final DataService dataService;

  public DataHandler(DataService dataService) {
    this.dataService = dataService;
  }

  public ServerResponse handleGetAll(ServerRequest serverRequest) {
    return ServerResponse.ok()
        .body(dataService.getAll());
  }

  public ServerResponse handleGetOne(ServerRequest serverRequest) {
    return ServerResponse.ok()
        .body(dataService.getById(
            Long.parseLong(
                serverRequest.pathVariable("id"))));
  }

  public ServerResponse handlePost(ServerRequest serverRequest) 
                   throws ServletException, IOException {
    dataService.save(serverRequest.body(String.class));
    return ServerResponse.created(URI.create("/location")).build();
  }

}

Github

Całość jak zawsze na Githubie.