#3 Spring Boot 2 – Actuator

Autorzy rozwiązania Spring Boot bardzo mocno stawiają na fakt, iż aplikacja napisana z wykorzystaniem ich frameworku powinna być production-ready. Zgodnie z 12 factor manifesto, apikacja sama w sobie powinna dostarczać informacji na temat swojej telemetrii. Projekt actuator jest mechanizmem zbliżającym nas do pojęcia  production-ready. Dostarcza on podstawowe metryki oraz informacje na temat aplikacji.

Zależności

Standardowo zaczniemy od dodania nowej zależności do naszego projektu, tym razem będzie to spring-boot-starter-actuator:

<dependency>
  <groupId>org.springframework.boot</groupId>
  <artifactId>spring-boot-starter-actuator</artifactId>
</dependency>

Domyślnie

Dodanie powyższej zależności do naszego projektu sprawiło, iż pojawią się nowe funkcjonalności. Wszystkie dodatkowe informacje o aplikacji dostępne pod adresem /actuator. Domyślnie włączonymi adresami są /info oraz /health.

Health

Adres /health zwraca informacje na temat statusu aplikacji w postaci:

{
  "status": "UP" // jeśli aplikacja działa poprawnie
}

{
  "status": "DOWN" // jeśli aplikacja działa niepoprawnie
}

Info

Adres /info zwraca ustawione przez nas informacje o aplikacji (domyślnie zwraca pusty JSON).  Aby ustawić wartości pod adresem /info wystarczy w pliku application.properties dodać wpis:

#Zawartość adresu /info
info.app.name=Code Couple Application
info.app.description=This is my first code couple application
info.app.version=1.0.0
#Wszystko co jest po kluczu info
info.dowolny.klucz=wartosc

Wszystko co dostępne jest po kluczu info dodawane jest do adresu /info. W wyniku wywołania adresu /actuator/info otrzymamy:

{
 "app": {
  "name": "Code Couple Application",
  "description": "This is my first code couple application",
  "version": "1.0.0"
 },
 "dowolny": {
  "klucz": "wartosc"
 }
}

Jest to bardzo przydatny adres, jeśli chcemy poinformować innych o aktualnej wersji lub gdy przygotowujemy dashboard zbierający informacje o aplikacjach.

Actuator

Jednakże, projekt actuator to nie tylko /info oraz /health. Projekt ten oferuje bardzo dużą ilość metryk i informacji na temat aplikacji. Dostępne adresy to (poniżej zostało wypisane tylko kilka najważniejszych):

 • /beans – zwraca wszystkie dostępne Bean’y w naszej aplikacji
 • /conditions – zwraca wszystkie autokonfiguracje
 • /flyway – zwraca informacje na temat migracji bazy z wykorzystaniem technologii Flyway
 • /liquibase – zwraca informacje na temat migracji bazy z wykorzystaniem technologii Liquibase
 • /env – zwraca wszystkie zmienne środowiskowe
 • /heapdump – zwraca zrzut pamięci naszej JVM’owej aplikacji
 • /threaddump – zwraca zrzut wątków naszej JVM’owej aplikacji
 • /scheduledtasks – zwraca informacje o zadaniach wykonywanych w tle w naszej aplikacji
 • /sessions – zwraca informacje o sesjach HTTP z wykorzystaniem technologii Spring Session
 • /metrics – zwraca metryki aplikacji
 • /prometheus – zwraca metryki aplikacji dostosowane do aplikacji Prometheus
 • /shutdown – wyłącza aplikację poprzez żądanie POST (domyślnie jest wyłączony)

Dostępność

Jak pisałem w poprzednim akapicie, domyślnie włączonymi adresami są /health oraz /info. Jeśli chcemy włączyć wszystkie lub kilka szczególnych adresów to musimy użyć wpisu management.endpoints.web.exposure.include:

#Włącza wszystkie adresy
management.endpoints.web.exposure.include=*

#Włącza tylko wybrane adresy
management.endpoints.web.exposure.include=info, metrics
#Wyłącza adres shutdown
management.endpoints.web.exposure.exclude=shutdown

Dodatkowo poprzez plik application.properties możemy ustawić:

#Zmiana ścieżki bazowej /actuator
management.endpoints.web.base-path=/
#Włącza wszystkie usługi
management.endpoints.enabled-by-default=true
#Wyłączenie adresu metrics
management.endpoint.metrics.enabled=false
#Akceptowane nagłówki
management.endpoints.web.cors.allowed-headers=*

Całą listę dostępnych właściwości znajdziecie pod https://docs.spring.io/spring-boot/docs/current/reference/html/common-application-properties.html.

Github

Całość jak zawsze na Github’ie.