#4 Spring Boot 2 – Actuator – własny endpoint

W poprzednim wpisie #3 Spring Boot 2 – Actuator poznaliśmy narzędzie actuator. Jest to narzędzie, które dostarcza metryki oraz dodatkowe informacje na temat aplikacji. Out-of-the-box actuator daje nam między innymi możliwość sprawdzenia metryk wirtualnej maszyny Javy czy statusu naszej aplikacji. Jednakże, czasem potrzebujemy dodać własny adres dostarczający dodatkowe informacje o naszej aplikacji. W tym wpisie opowiemy sobie jak dodać własny endpoint.

Spring Boot 2

Spring Boot 2 zmodyfikował nieznacznie sposób dodawania nowych endpointów. W poprzedniej wersji należało zaimplementować odpowiedni interfejs. W najnowszej wersji do dodania nowego adresu wykorzystywana jest adnotacja @Endpoint:

@Component
@Endpoint(id = "integrations")
public class IntegrationsEndpoint {

  //logic

}

W parametrze id określamy pod jakim adresem dostępny będzie nowy endpoint. W naszym przypadku jest to adres /actuator/integrations. Dodatkowo każdy dodany przez nas endpoint jest domyślnie włączony, możemy to zmienić poprzez użycie klucza enableByDefault @Endpoint(id = "integrations", enableByDefault = false).

CRUD

Po dodaniu nowego adresu, pora na dodanie funkcjonalności. W Spring Boot 2 oprócz rejestracji nowych adresów zmienił się też sposób obsługi operacji CRUD. Spring Boot 2 dostarcza nam trzy nowe adnotacje:

 • @ReadOperationodczyt wartości przy wykorzystaniu metody GET
 • @WriteOperationzapis wartości przy wykorzystaniu metody POST
 • @DeleteOperationusunięcie wartości przy wykorzystaniu metody DELETE

Spróbujmy zaimplementować klasę, która pozwala dodawać, usuwać oraz odczytywać wykorzystane integracje w naszej aplikacji:

@Component
@WebEndpoint(id = "integrations", enableByDefault = false)
public class IntegrationsEndpoint {

  private Map<String, Integration> integrations = new HashMap<>();

  @ReadOperation
  public Map<String, Integration> getIntegrations() {
    return integrations;
  }

  @ReadOperation
  public Integration getIntegration(@Selector String name) {
    return integrations.get(name);
  }

  @WriteOperation
  public void addIntegration(@Selector String name, Integration integration) {
    integrations.put(name, integration);
  }

  @DeleteOperation
  public void deleteIntegrationBy(@Selector String name) {
    integrations.remove(name);
  }

}

class Integration {

 private String integration;

 public String getIntegration() {
  return integration;
 }

 public void setIntegration(final String integration) {
  this.integration = integration;
 }
}

W powyższej klasie pojawiła się także adnotacja @Selector, która mapuje klucz przekazanej wartości.

Extension

Czasami oprócz podstawowej funkcjonalności endpointów, chcielibyśmy mieć przykładowo wpływ na zwracane nagłówki lub kody statusów. Jest to możliwe dzięki adnotacji @EndpointWebExtension(endpoint = IntegrationsEndpoint.class). Adnotacja pod kluczem endpoint przyjmuje nazwę klasy adresu, któremu chcemy dodać dodatkową funkcjonalność:

@Component
@EndpointWebExtension(endpoint = IntegrationsEndpoint.class)
public class IntegrationsEndpointExtension {

  private final IntegrationsEndpoint endpoint;

  public IntegrationsEndpointExtension(final IntegrationsEndpoint endpoint) {
   this.endpoint = endpoint;
  }

  @ReadOperation
  WebEndpointResponse<Map<String, Integration>> integrations() {
   final Map<String, Integration> integrations = endpoint.getIntegrations();
   if (integrations.containsKey("someValue")) {
     return new WebEndpointResponse<>(
       integrations, 
       HttpStatus.CONFLICT.value());
   }
   return new WebEndpointResponse<>(
       integrations, 
       HttpStatus.I_AM_A_TEAPOT.value());
  }
}

Github

Całość jak zawsze na Github’ie.