Agnieszka

Agnieszka

Agnieszka

Inżynier informatyki - Politechnika Śląska, Wydział AEiI

Doświadczenie zawodowe

  • 08.2016 - aktualnie SOFTIQ
  • 09.2014 - 07.2016 ProIntegra

Umiejętności

SQL - 80%
Testing - 80%
Java - 70%
Wzorce projektowe - 70%
Strumieniowe bazy danych - 70%
Python - 60%
Agile - 60%
Spring Boot - 40%