Minikube – lokalny klaster Kubernetes

 

Dosłownie kilka dni temu wydana została wersja 1.0.0 narzędzia minikube! Jest to narzędzie, które pozwala uruchomić klaster Kubernetes na naszej lokalnej maszynie. Sprawia to, iż nie musimy płacić dostawcy za klaster w przypadku testów wszystkich możliwości Kubernetes’a. Aby poznać to potężne narzędzie zapraszam do wpisu.

Minikube

Jak pisałem we wstępie minikube jest narzędziem, które pozwala na uruchomienie klastra Kubernetes na naszej lokalnej maszynie. Wykorzystuje ono do tego wirtualną maszynę zarządzaną przez hypervisor’a:

Ponadto minikube dostarcza takie funkcjonalności jak dashboard, DNS czy zarządzanie Secret’ami.

Instalacja

Pod adresem https://github.com/kubernetes/minikube/release znajdziecie zbudowane binaria, które zawierają narzędzie minikube. Z listy należy wybrać jedynie interesujący nas system operacyjny. Minikube wspiera systemy Linux, macOS oraz Windows. W przypadku macOS polecam korzystanie z narzędzia brew.

Hypervisor

Do poprawnego działania minikube potrzebujemy mieć zainstalowanego hipernadzorcęMinikube wspiera wiele rozwiązań dostosowanych do systemów operacyjnych.

 • hyperkit polecany dla macOS
 • KVM2 polecany dla Linux
 • VirtualBox polecany dla Windows

Uruchamiamy

Po poprawnej instalacji narzędzia minikube pora na jego uruchomienie (polecenie to uruchamia wirtualną maszynę z jednowęzłowym klastrem Kubernetes):

minikube start

Jeśli po uruchomieniu powyższego polecenia pojawi nam się napis:

💗 kubectl is now configured to use "minikube"
🏄 Done! Thank you for using minikube!

to oznacza, iż możemy zacząć korzystać z naszego lokalnego klastra Kubernetes (narzędzie kubectl także zostało skonfigurowane pod minikube).

Dashboard

Minikube oferuje wbudowany dashboard, na którym możemy podejrzeć nasz klaster. Służy do tego polecenie:

minikube dashboard

Po wpisaniu powyższego polecenia w naszej przeglądarce powinien pokazać się dashboard:

SSH

Oprócz dashboard’u możemy także dostać się do naszej wirtualnej maszyny poprzez SSH:

minikube ssh

Docker

Jeśli na klastrze Kubernetes chcemy uruchamiać pody z naszymi obrazami to możemy skorzystać z demona Docker’a wbudowanego w minikube. Aby to zrobić, w ramach sesji naszego terminala należy wydać polecenie:

eval $(minikube docker-env)

Od teraz korzystamy z Docker’a, który znajduje się na minikube. Warto oznaczać nasze obrazy innym tagiem niż :latest. Jeśli nie użyjemy tagu, domyślnie szukanym obrazem będzie obraz z tagiem :latest, a tym samym polityka pobierania obrazów najpierw będzie sprawdzała Docker Registry co może prowadzić do błędów.

Konfiguracja

Minikube w momencie uruchamiania wirtualnej maszyny z Kubernetes wykorzystuje poniższe ustawienia domyślne:

 • DefaultMemory – domyślna ilość pamięci – 2GB
 • DefaultCPUS – domyślna ilość procesorów – 2
 • DefaultDiskSize – domyślny rozmiar dysku – 20GB
 • MinimumDiskSizeMB – minimalny rozmiar dysku – 2GB
 • DefaultVMDriver – domyślny hipernadzorca – VirtualBox

Wszystkie ustawienia mogą być zmienione podczas uruchamiania minikube:

minikube start --memory 8192

Wszystkie możliwe ustawiania dostępne są po wydaniu komendy:

minikube config -h

Ich lista to:

 • vm-driver
 • feature-gates
 • v
 • cpus
 • disk-size
 • host-only-cidr
 • memory
 • log_dir
 • kubernetes-version
 • iso-url
 • WantUpdateNotification
 • ReminderWaitPeriodInHours
 • WantReportError
 • WantReportErrorPrompt
 • WantKubectlDownloadMsg
 • WantNoneDriverWarning
 • profile
 • bootstrapper
 • ShowBootstrapperDeprecationNotification
 • dashboard
 • addon-manager
 • default-storageclass
 • heapster
 • efk
 • ingress
 • registry
 • registry-creds
 • freshpod
 • default-storageclass
 • storage-provisioner
 • storage-provisioner-gluster
 • metrics-server
 • nvidia-driver-installer
 • nvidia-gpu-device-plugin
 • logviewer
 • gvisor
 • hyperv-virtual-switch
 • disable-driver-mounts
 • cache
 • embed-certs

Jeśli nie chcemy za każdym razem przekazywać tych ustawień do polecenia uruchamiającego minikube to możemy użyć polecenia minikube config set. Polecenie to ustawia wartość na stałe:

minikube config set memory 8196

Które na stałe zapisuje parametry minikube w pliku konfiguracyjnym (dla systemu macOS jest to ścieżka ~/.minikube/config/config.json).

Dodatki

Minikube przychodzi do nas z listą dodatków. Lista ta dostępna jest pod poleceniem:

minikube addons list

W wyniku tego polecenia otrzymujemy następujące dodatki:

 • addon-manager: enabled
 • dashboard: enabled
 • default-storageclass: enabled
 • efk: disabled
 • freshpod: disabled
 • gvisor: disabled
 • heapster: disabled
 • ingress: disabled
 • logviewer: disabled
 • metrics-server: disabled
 • nvidia-driver-installer: disabled
 • nvidia-gpu-device-plugin: disabled
 • registry: disabled
 • registry-creds: disabled
 • storage-provisioner: enabled
 • storage-provisioner-gluster: disabled

Stopowanie

Polecenie minikube stop zatrzymuje klaster Kubernetes. Przy ponownym uruchomieniu minikube cały poprzedni stan jest przywracany (nie tracimy naszej pracy).

Usuwanie

Polecenie minikube delete służy do usuwania klastra. Usuwa ono całą wirtualną maszynę z minikube oraz cały przechowywany na niej stan.