#1 Spring Basic – Przygotowanie konfiguracji

W poprzednim wpisie opisałem czym jest Spring i jaki problem rozwiązuje. Tym razem chciałem wam przedstawić jak zacząć swoją przygodę ze Springiem. Jako pierwszy temat zaczniemy od sposobów tworzenia konfiguracji beanów. Konfiguracje można tworzyć na dwa sposoby, jawnie korzystając z adnotacji @Bean oraz automatycznie korzystając z adnotacji @Component.

Zależności

Aby zacząć korzystanie z frameworku Spring (i wszystkich dobrodziejstw IoC) musimy dodać do naszego projektu nową zależność spring-context (w tym przypadku korzystamy z narzędzia Maven, ale może być to dowolne inne narzędzie do zarządzania zależnościami):

<dependency>
  <groupId>org.springframework</groupId>
  <artifactId>spring-context</artifactId>
  <version>5.1.4.RELEASE</version>
</dependency>

Bean

W Spring’u obiekty stworzone i zarządzane przez kontener IoC nazywane są Bean’ami (są to zazwyczaj zwykłe obiekty z dodatkowymi możliwościami). Każdy Bean opisany jest poprzez BeanDefinition. Jest to zbiór cech i zachowań reprezentowanych przez Bean’a. Bean ma swój unikalny identyfikator, który pozwala w jednoznaczny sposób go zidentyfikować. Domyślnym identyfikatorem jest nazwa klasy wraz z pakietem. Od teraz wszystkie operacje wykonywane przez Spring’a odbywają się z wykorzystaniem Bean’ów. Jednakże, aby stworzyć Bean’a musimy dostarczyć kontenerowi IoC jego konfigurację.

Konfiguracja

Kontener IoC w Spring’u zarządza tak zwanymi Bean’ami. Bean tworzony jest poprzez kontener IoC na podstawie dostarczonej konfiguracji. Konfiguracją mogą być między innymi:

 • plik XML
 • klasy konfiguracyjne w Javie (najpopularniejszy aktualnie typ)
 • klasy konfiguracyjne w Groovym

Konfiguracja w XML

Konfigurację w XML umieszczamy w nowym pliku .xml. Najczęściej jest to plik o nazwie Beans.xml, nazwa ta może być dowolna. Plik ten musi znaleźć się na tak zwanym CLASSPATH (w naszym przykładach będziemy umieszczać go w folderze src/main/resources). Wszystkie definicje Bean’ów umieszczamy pomiędzy znacznikami <beans></beans>, natomiast definicje jednego Bean’a umieszczamy pomiędzy <bean></bean>:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans
http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd">
    <bean id="..." class="...">
        <!-- dodatkowe informacje -->
    </bean>
    <bean id="..." class="...">
        <!-- dodatkowe informacje -->
    </bean>
  <!-- kolejne definicje -->
</beans>

Konfiguracja w Javie

Konfigurację w Javie umieszczamy najczęściej w osobnej klasie. Klasa ta powinna być oznaczona adnotacją @Configuration. Dla kontenera IoC Spring’a, jest to informacja iż tam znajdzie się konfiguracja Bean’ów. Konfiguracje w Javie dzielimy na dwa rodzaje:

 • jawną
 • automatyczną

Konfiguracja jawna

Pierwszym opisywanym typem konfiguracji jest konfiguracja jawna. Jawna, ponieważ jawnie musimy określić w jaki sposób ma być tworzony Bean. Deklarację Bean’a oznaczamy adnotacją @Bean:

@Configuration
class CarConfiguration {

  @Bean
  Car carWithSummerTires(Tire summerTire) {
    return new Car(summerTire);
  }
  
  @Bean
  Tire winterTire() {
    return new WinterTire(195);
  }
  
  @Bean
  Tire summerTire() {
    return new SummerTire(215);
  }
  
  @Bean
  Car carWithWinterTires(Tire winterTire) {
    return new Car(winterTire);
  }
}

W metodach carWithWinterTires i carWithSummerTires przygotowaliśmy konfigurację klasy Car. Nazwy tych metodą to unikalne identyfikatory Bean’ów (podobnie jak wartość atrybutu id w pliku XML). Wartość tych identyfikatorów można zmienić korzystając z pola name w adnotacji @Bean(name = "identyfikator").

Konfiguracja automatyczna

Drugim opisywanym typem konfiguracji jest konfiguracja automatyczna. Automatyczna, ponieważ Bean’y tworzone są automatycznie na podstawie ich definicji. Deklarację Bean’a oznaczamy adnotacją @Component:

package pl.sda;

@Component
class Car {

  private final Tire tire;
  
  Car(final Tire tire) {
    this.tire = tire;
  }
}

Natomiast w samej konfiguracji należy wskazać, gdzie Spring ma tych komponentów szukać. Ustawiamy to za pomocą adnotacji @ComponentScan:

package pl.sda;

@Configuration
@ComponentScan("pl.sda")
class CarConfiguration {
}

 Jednakże, po uruchomieniu naszego kodu dostajemy wyjątek:

exception is org.springframework.beans.factory.NoUniqueBeanDefinitionException:
No qualifying bean of type 'pl.sda.Tire' available:
expected single matching bean but found 2:
winterTire,summerTire

Komunikat błędu jest bardzo czytelny. Przygotowaliśmy automatyczną konfigurcję, więc Spring próbuje wstrzyknąć pierwszą odnalezioną implementację interfejsu Tire. W tym przypadku odnalazł, aż dwie jego implementacje. Do wskazania interesującej nas implementacji wykorzystujemy adnotacje @Qualifier:

@Component
public class CarComponent {
  private Tire tire;
  
  CarComponent(@Qualifier("winterTire") Tire tire) {
    this.tire = tire;
  }
  
  void drive() {
    tire.turn();
  }
}

W ramach konfiguracji automatycznej zostaje do rozpatrzenia jeszcze kwestia unikalnego identyfikatora. W przypadku konfiguracji XML była to wartość atrybutu id lub pełna nazwa klasy, natomiast w przypadku konfiguracji jawnej nazwa metody lub parametr name adnotacji @Bean. Tutaj z racji, iż jest to konfiguracja automatyczna naszemu Bean’owi odpowiada nazwa klasy pisanej mała literą (dla klasy CarSomething będzie to carSomething). Wartość tą można zmienić podobnie jak przy adnotacji @Bean. Adnotacja @Component dostarcza pole value (@Component(value = "indentyfikator")).

GitHub

Całość jak zawsze na GitHubie.