#2 Spring Boot 2 – Migrujemy pliki properties

Podczas migracji moich aplikacji do Spring Boot’a w wersji 2.0 okazało się, że kilka wykorzystywanych przeze mnie wpisów w pliku properties jest nieaktualnych. Dzięki wykorzystaniu IDE, udało mi się w łatwy sposób wykryć, które wpisy są nieaktualne, a co jeśli moje IDE nie wspierałoby takiego sprawdzania? Zapraszam do wpisu!

Spring Boot Properties Migrator

Autorzy Spring Boot’a 2.0 przewidzieli taką sytuację i dostarczyli oficjalne narzędzie, które wspomaga proces migracji plików properties. Aby móc wykorzystać to rozwiązanie wystarczy dodać nową zależność:

<dependency>
   <groupId>org.springframework.boot</groupId>
   <artifactId>spring-boot-properties-migrator</artifactId>
</dependency>

Jeśli mieliśmy nieaktualne wpisy jak security.user.password lub server.context-path powinniśmy otrzymać informację w konsoli:

2018-03-30 17:04:57.708 WARN 5956 --- [ main] o.s.b.c.p.m.PropertiesMigrationListener :
The use of configuration keys that have been renamed was found in the environment:

Property source 'applicationConfig: [classpath:/application.properties]':
Key: security.user.password
Line: 2
Replacement: spring.security.user.password
Key: server.context-path
Line: 1
Replacement: server.servlet.context-path
Each configuration key has been temporarily mapped to its replacement for your convenience. To silence this warning, please update your configuration to use the new keys.

Ponadto spring-boot-properties-migrator stara się podczas runtime’u podmienić w bezpieczny sposób nieaktualne wpisy.

Więcej

Jeśli chcielibyście dowiedzieć się więcej na temat procesu migracji zaprszam TUTAJ.

GitHub

Całość jak zawsze na GitHub’ie.