Otwieramy kursor w MongoDB – Tailable Cursor

Motywem przewodnim Spring Boot’a w wersji 2.0 jest reaktywność. Wraz z tymi zmianami pojawiła się także możliwość reaktywnej współpracy z bazami NoSQL. W dzisiejszym wpisie zaprezentuję wam jak stworzyć niezamykający się kursor na bazie MongoDB. Aby to osiągnąć wykorzystamy kursor tailable.

Tailable Cursor

Mongo automatycznie zamyka kursor w momencie zwrócenia wszystkich dokumentów, o które odpytuje użytkownik. Jednak jest możliwość pozostawienia kursora otwartego i nasłuchującego na nowe dokumenty, które pojawiają się w kolekcji. Do tego służy kursor tailable. Działa on analogicznie jak polecenie tail -f w systemach unixowych. W momencie dodania dokumentu do kolekcji kursor wyłapie go i od razu zwróci. Więcej znajdziecie tutaj. Kursor tailable wykorzystywany jest tylko w kolekcjach typu capped, dlatego najpierw stworzymy sobie taką kolekcję.

Capped Collection

To kolekcja, która ma stały rozmiar określony w trakcie tworzenia. Dokumenty przechowywane są w kolejności dodania, dzięki temu nie potrzebujemy tworzyć dodatkowych indeksów do odczytu dokumentów w takiej kolejności. Jeśli planujemy aktualizacje dokumentów, wtedy zaleca się utworzenie indeksu, żeby uniknąć skanowania całej kolekcji. Jeśli podczas aktualizacji przekroczymy pierwotny rozmiar dokumentu, operacja się nie powiedzie, a my otrzymamy komunikat błędu. W momencie przekroczenia rozmiaru kolekcji, nadpisywane są najstarsze dokumenty. Nie mamy możliwości ręcznego usunięcia dokumentów oraz shardowania kolekcji. Więcej informacji o tym typie kolekcji znajdziecie tutaj.

Tworzymy Capped Collection

Kolekcję typu capped możemy stworzyć poniższym poleceniem w konsoli lub dowolnym kliencie mongo np. Robo 3T (dawniejsze Robomongo). Ponieważ, jest to kolekcja typu capped, wymagane jest podanie jej rozmiaru. Jeśli podamy wartość mniejszą niż 4096 bajtów, to rozmiar będzie ustawiony na 4096 bajtów. Jeśli podamy wartość niepodzielną przed 256, wtedy mongo podniesie ją do najbliższej takiej wartości:

db.createCollection("events", { capped : true, size : 8000} )

Możemy również ustawić parametr capped dla istniejących kolekcji:

db.runCommand({"convertToCapped":"events",size:10000})

Jeśli chcemy sprawdzić czy kolekcja jest typu capped używamy:

db.events.isCapped()

Możemy też stworzyć taką kolekcję w kodzie. W Springu wykorzystujemy do tego metodę capped() z klasy CollectionOptions.

Implementacja

Mamy już stworzoną kolekcję, to przejdźmy do wykorzystania samego kursora tailable. Utworzymy prostą reaktywną aplikację w Springu. Potrzebne nam będą dwie zależności (spring-boot-starter-webflux tylko na potrzeby prezentacji danych):

<dependency>
  <groupId>org.springframework.boot</groupId>
  <artifactId>spring-boot-starter-webflux</artifactId>
</dependency>
<dependency>
  <groupId>org.springframework.boot</groupId>
  <artifactId>spring-boot-starter-data-mongodb-reactive</artifactId>
</dependency>

Przyda nam się klasa domenowa, niech będzie to Event z adnotacją @Document.

@Data
@RequiredArgsConstructor
@Document
public class Event {

  @Id
  private String id;
  private final EventType eventType;
  private final Date date;
}

Teraz pora na repozytorium. Wykorzystamy ReactiveMongoRepository ze Spring Data. Otrzymujemy out-of-the-box podstawowe zapytania do bazy. Aby wskazać, że dane zapytanie ma wykorzystywać kursor tailable wystarczy dodać adnotację @Tailable. Ponadto, zapytania mogą zawierać warunki wyszukiwania:

@RestController
@RequestMapping("/events")
public class ReactiveController {

  @Autowired
  private ReactiveEventRepository repository;

  @GetMapping(produces = MediaType.TEXT_EVENT_STREAM_VALUE)
  public Flux<Event> getEvents() {
    return repository.findAllBy()
        .doOnNext(System.out::println);
  }
}

Został nam już tylko kontroler, w którym wykorzystamy kursor. Będzie to prosta metoda GET, która zwróci Flux’a z eventami. W przykładzie pokazałam jak można wypisać eventy zarówno na konsoli jak i przy użyciu protokołu HTTP. Do tego drugiego użyjemy parametru produces ustawionego na TEXT_EVENT_STREAM_VALUE.

@RestController
@RequestMapping("/events")
public class ReactiveController {

  @Autowired
  private ReactiveEventRepository repository;

  @GetMapping(produces = MediaType.TEXT_EVENT_STREAM_VALUE)
  public Flux<Event> getEvents() {
    return repository.findAllBy()
        .doOnNext(System.out::println);
  }
}

Teraz wystarczy uruchomić aplikację i wejść pod adres http://localhost:8080/events. Zauważcie, że ikona ładowania strony cały czas się kręci, oznacza to, że kursor jest otwarty i nasłuchuje. Jeśli dodamy coś do bazy wtedy w przeglądarce pojawi nam się nowy wpis.

GitHub

Całość znajdziecie na GitHubie.

 • Michal Domagala

  Interesujący wpis. Okazuje się że dość unikalny feature Mongo dobrze się wpasowuje do reaktywnego Springa.

 • Kamil Gregorczyk

  Wada jest tego taka że mamy cały czas otwarte połączenie HTTP i tak jak w przypadku SSE, jedna przeglądarka może mieć maksymalnie otwartych 6 połączeń czyli jak klient otworzy 7 zakładek to dupa 😉