#13 Spring Boot – Własne properties

springBootArtGdy potrzebujemy zrobić jakąś funkcjonalność opcjonalną lub nie chcemy hardkodować danych w aplikacji powinniśmy użyć własny plików properties. Spring Boot dostarcza bardzo sprytny mechanizm do obsługi nowy properties wraz z podpowiedziami.

Zaczynamy standardowo, jednakże nie jest to pozycja obowiązkowa. Jeśli chcemy mieć podpowiedzi do naszych properties musimy dodać zależność:

<dependency>
  <groupId>org.springframework.boot</groupId>
  <artifactId>spring-boot-configuration-processor</artifactId>
  <optional>true</optional>
</dependency>

Tworzymy sobie zwykłą klasę POJO, która jest odwzorowaniem naszych properties. Każde pole musi posiadać gettery/settery. Klasa musi posiadać adnotację @ConfigurationProperties. Wartość prefix ustawia prefix dla naszych properties. Teraz nasze wpisy poprzedzamy słowem custom.

@ConfigurationProperties(prefix="custom")
@Validated
public class CustomProperties {

  /** Property value. */
  private String property;

  /** Connection propeties. */
  private Connection connection;

  public String getProperty() {
    return property;
  }

  public void setProperty(String property) {
    this.property = property;
  }

  public Connection getConnection() {
    return connection;
  }

  public void setConnection(Connection connection) {
    this.connection = connection;
  }

  public static class Connection {

    /** Connection port. */
    private int port = 8080;
    /** Connection address. */
    private String address = "localhost";
    /** This value is deprecated. */
    private String server;

    @DeprecatedConfigurationProperty(replacement = "custom.connection.address")
    @Deprecated
    public String getServer() {
      return getAddress();
    }

    @Deprecated
    public void setServer(String server){
      setAddress(server);
    }

    public int getPort() {
      return port;
    }

    public void setPort(int port) {
      this.port = port;
    }

    public String getAddress() {
      return address;
    }

    public void setAddress(String address) {
      this.address = address;
    }
  }

}

W JavaDockach dodajemy opis naszej właściwości (w przykładzie “/** Connection port. */), natomiast aby dodać wartość domyślną wystarczy ustawić to pole (w przykładzie port = 8080).

Teraz możemy w prosty sposób używać naszych properties:

 • custom.property – pola w klasie,
 • custom.connection.port – pola dla obiektów zagnieżdżonych.

customPropetiesPopup

Adnotacja @Validated dodaje walidacje do naszych properties. Wykorzystujemy do tego hibernetowe constrainty:

<dependency>
  <groupId>org.hibernate</groupId>
  <artifactId>hibernate-validator</artifactId>
  <version>5.3.4.Final</version>
</dependency>

Po dodaniu @NotEmpty na polu property dostajemy błąd. Nie można uruchomić aplikacji, ponieważ ta wartość jest nieustawiona. Możemy w ten sposób wymusić na użytkowniku ustawienie zdefiniowanych przez nas propertiesów.

***************************
APPLICATION FAILED TO START
***************************

Description:

Binding to target pl.codecouple.properties.custom.CustomProperties@1b410b60 failed:

Property: custom.property
Value: null
Reason: may not be empty
Action:

Update your application's configuration

Całość jak zawsze na GITHUBIE.

 • Wojciech Dębowicz

  Fajny wpis. “Każde pole musi posiadać gettery/settery” – tutaj pomocny może być projectlombok. Różnice widać, szczególnie przy większych properties.

  • CodeCouple.pl

   Cześć, oczywiście że korzystam z lomboka ale niestety tutaj miałem jakiś problem ze współpracą configuration-processor i lombok. Dodałem lomboka i nie mogę teraz tego powtórzyć także wygląda na to że lombok jest tutaj jak najbardziej wskazany!

 • marek kapowicki

  Mi osobiście tez przeszkadza koniecznosc dodania setterow i getterow w dobie powszechnego immutable

  Poza tym warto dodać, ze anotacja @Valid jest konieczna jesli chcemy walidowac klasy wewnetrzne z propertiesami

  Btw. Kudos za post

 • Doktor Ziel

  Zdaję sobie sprawę, że odgrzebuję stary kotlet, ale może byłbyś w stanie pomóc mi z moim problemem: https://stackoverflow.com/questions/65184803/autocompletion-in-yml-files-with-spring-configuration-doesnt-work-for-map-field