#2 Wzorce projektowe: Obserwator po raz kolejny

designPatternArt

Ile to już wody upłynęło od czasu wydania książki z wzorcami projektowymi “Gang of Four” na temat wzorców projektowych. Planuję napisać kilka artykułów na temat programowania reaktywnego, a jakby nie patrzeć wzorzec obserwator ma z tym paradygmatem programowania wiele wspólnego.

1. Obserwator

Wzorzec obserwator jest wzorcem behawioralnym. Jak sama nazwa mówi jest to wzorzec do obserwowania/nasłuchiwania na jakieś zdarzenie (np. zmianę stanu). Jeśli to zdarzenie wystąpi, wszystkie obiekty które “zapisały” się do nasłuchiwania na ten event zostaną o tym fakcie poinformowane. Tworzy się tu relacja jeden-do-wielu, która łączy ze sobą grupę obiektów, które zostaną poinformowane o zmianie stanu.

2. Hierarchia klas

Tak prezentuję się hierarchia klas z konkretną implementacją:

observerClassDiagram

Najważniejsze dwa interfejsy to Observer oraz Subject.

3. Observer

Czyli nasz obserwator.  Obiekt, który chce obserwować, posiada w sobie tylko jedną metodę update() (nie musi być ona tak nazwana jednakże jest to “good practice”). Metoda ta wykonuję logikę, która wywoływana jest w momencie pojawienia się nowego zdarzenie. Zdarzenie to publikowane jest przez Subject (nazywanego też czasem Publisher).

4. Subject

Interfejs, który posiada trzy metody:

 • registerObserver – dodaj subskrybenta,
 • unregisterObserver – usuwa z listy subskrybentów,
 • notifyObservers – poinformuj wszystkich subskrybentów z listy.

5. Jak korzystać

Jako przykład tworzymy Subject/Publisher’a, który publikuje informację o nowym wpisie na blogu:

public class Blog implements Subject, Publisher {

  /** Publish message. */
  private static final String publishMessage = "Article: %s added";

  /** List with all blog subscribers. */
  private List<Observer> blogSubscribers;

  /**
   * Constructor of {@link Blog}.
   */
  public Blog() {
    this.blogSubscribers = new ArrayList<>();
  }

  @Override
  public void registerObserver(Observer observer) {
    blogSubscribers.add(observer);
  }

  @Override
  public void unregisterObserver(Observer observer) {
    blogSubscribers.remove(observer);
  }

  @Override
  public void notifyObservers() {
    blogSubscribers.forEach(Observer::update);
  }

  @Override
  public void publish(String articleName) {
    System.out.println(String.format(publishMessage, articleName));
    notifyObservers();
  }
}

Teraz utworzymy subskrybentów naszego bloga, którzy chcą otrzymywać informację o nowych wpisach:

public class BlogSubscriber implements Observer {

  /** Message with information about new article. */
  private static final String message = "Hi %s, you have %d new articles to read";

  /** User name. */
  private final String userName;
  /** Number of new articles to read. */
  private int newArticles;

  /**
   * Constructor of {@link BlogSubscriber}.
   *
   * @param userName the user name.
   */
  public BlogSubscriber(String userName) {
    this.userName = userName;
  }

  @Override
  public void update() {
    newArticles++;
    System.out.println(String.format(message, userName, newArticles));
  }
}

Na koniec musimy stworzyć klienta, który będzie korzystał z naszego rozwiązania:

public class Main {

  public static void main(String[] args) {
    createBlogChannel();
  }

  private static void createBlogChannel() {
    Blog blog = new Blog();

    BlogSubscriber subscriberAgnieszka = new BlogSubscriber("Agnieszka");
    blog.registerObserver(subscriberAgnieszka);

    blog.publish("Observer");

    BlogSubscriber subscriberKrzysztof = new BlogSubscriber("Krzysztof");
    blog.registerObserver(subscriberKrzysztof);

    blog.unregisterObserver(subscriberAgnieszka);

    blog.publish("Design");

  }
}

A w wyniku otrzymamy:

Article: Observer added
Hi Agnieszka, you have 1 new articles to read
Article: Design added
Hi Krzysztof, you have 1 new articles to read
Article: DesignSecond added
Hi Krzysztof, you have 2 new articles to read
Article: DesignThird added
Hi Krzysztof, you have 3 new articles to read

6. Reaktywny obserwator

reactiveObserver

Observable obserwuje jakieś zdarzenie i informuje o tym eventem. Observer chce obserwować ten event więc subskrybuje się do Observable.

public interface Observer<T> {
  void onCompleted();

  void onError(Throwable var1);

  void onNext(T var1);
}
 • onNext, gdy pojawi się nowy event,
 • onError, gdy podczas przetwarzania strumieni wystąpił błąd,
 • onCompleted informuje obserwatorów, że skończył się strumień lub przetwarzanie strumienia.
public interface Observable<T> {

  public Subscription subscribe(Observer<? super T> subscriber);

}

Daje możliwość subskrybcji.

Całość znajdziecie na GitHubie.

 • Kamil Hark

  Bardzo fajne, zastanawiam się jedynie nad metodą notifyObservers w Subject, dlaczego ona jest częścią interface’u, bo to oznacza, że mogą ją wywoływać inne obiekty, a raczej tego bym nie chciał, tzn wydaje mi się że tylko obiekty klasy Blog wiedzą kiedy zmienił się stan i kiedy powiadamiać inne obiekty.

  • CodeCouple.pl

   Cześć! Wydaje mi się że właśnie jest tak zaimplementowane jak piszesz. Tylko Blog może wywołać notifyObservers, czyli poinformować subskrybentów o zmianach. Konkretny klient może się tylko zasubskrybować do naszego bloga, ale o nowościach informuje tylko i wyłącznie blog.

 • Voytasic

  Witam. Wzorzec jest opisany przez Ciebie w sposób zrozumiały, ale metoda
  createBlogChannel() użyta w przytoczonym przykładzie generuje następujący wynik:
  Article: Observer added
  Hi Agnieszka, you have 1 new articles to read
  Article: Design added
  Hi Krzysztof, you have 1 new articles to read
  a nie jak to zamieściłeś powyżej.