ACID – czyli nie zrób sobie kwasu

Dziś bardziej bazodanowo, czyli słów kilka o ACID. ACID jest anagramem, czyli słowem zbudowanym z pierwszych liter innych słów. Jest to zbiór właściwości, które pozwalają osiągnąć spójność danych. Prawie wszystkie aktualne aplikacje korzystają z bazy danych warto więc widzieć coś na temat: Aatomowość, C – spójność, Iizolacja, Dtrwałość.

Jak wspomniałem we wstępie słowo ACID jest anagramem, wyjaśnijmy więc jego znaczenie.

A (ang. atomicity) – atomowość
Jeśli w ramach jednej transakcji wykonywane jest kilka operacji, nie zostaną one wykonane jeśli jedna z operacji się nie wykona. Można to porównać do zasady jeden za wszystkich – wszyscy za jednego. Najlepszym przykładem są operacje bankowe, w jednej transakcji mamy operacje zmiany stanu konta osoby, która wysyła i konta osoby, która otrzymuje. Nie może być tak, że operacja wysyłania pieniędzy się nie uda, ale stan na koncie drugiej osoby się zwiększy. W przypadku błędu transakcja jest przerywana.

C (ang. consistency) – spójność
Spójność związana jest z zasadami integralności danych. Zapewnia ona spójność danych poprzez zastosowanie mechanizmów, które uniemożliwiają zmianę danych w nieautoryzowany sposób. Powracając do przykładu bankowego mogłyby być to ogromne straty finansowe.

I (ang. isolation) – izolacja
Bardzo ważna jest gdy z naszej bazy korzysta kilka osób w tym samym czasie. Użytkownicy muszą mieć możliwość korzystania z tych samych danych. Związane jest to także ze współbieżnością. Istnieją różne poziomy izolacji, WIĘCEJ.

D (ang. durability) – trwałość
Ostatnią literą jest trwałość. Związane jest to z trwałością danych w transakcji np. w przypadku awarii jesteśmy w stanie odtworzyć dane.