Java 15 – JEP 360 Sealed Classes

15. sierpnia została wydana nowa wersja Javy, okraszona numerem 15. Wraz z pojawieniem się kolejnej wersji dostaniemy pakiet kilku nowych usprawnień i funkcjonalności. Jedną z nich (w trybie preview) są “zapieczętowane” klasy czy JEP 360 Sealed Classes. Zapraszam do wpisu, aby dowiedzieć się jakie problemy próbuje rozwiązać JEP 360.

JEP 360

JEP 360 jest nową funkcjonalnością wprowadzoną w trybie preview. Dostarcza ona możliwość ograniczenia dziedziczenia jak i implementowania naszych interfejsów. Dzięki niej możemy w lepszy sposób przygotować hierarchię klas w modułach. Ponadto funkcjonalność ta bardzo dobrze współpracuje z kolejnymi nadchodzącymi dodatkami jak Records czy Pattern Matching ze switch expression.

Hierarchia

Głównym powodem, dla którego został zaproponowany JEP 360 jest lepsza organizacja hierarchii klas na poziomie modułu. Do tej pory jeśli chcieliśmy sprawić, aby nikt nie mógł dziedziczyć po naszej klasie korzystaliśmy ze słowa kluczowego final:

public final class Player {
}

class ExtendsPlayer extends Player {
 //compilation error
 //cannot inherit from final
}

Jednakże korzystając z dobrodziejstw OOP chcemy wykorzystać dziedziczenie na przykład, aby wskazać innym dostępne egzemplarze klasy Player lub podziedziczyć cechy po rodzicach:

public class Player {
}

class Mp3Player extends Player {
}

class Mp4Player extends Player {
}

No dobra, ale Java do tej pory pozwalała wszystkim dziedziczyć po mojej klasie co mogło prowadzić do takiej nieoczekiwanej sytuacji:

public class Player {
}

class Mp3Player extends Player {
}

class Mp4Player extends Player {
}

class SpanishInquisition extends Player {
}

Niestety, klasa domenowa odpowiedzialna za odtwarzanie muzyki, może być “dowolnym” odtwarzaczem (implementacja SpanishInquisition). Ponadto użytkownicy naszego API dostają jasny sygnał, że hierarchia klas może być niespójna domenowo. Rozwiązaniem tego problemu jest JEP 360. Od teraz na poziomie implementacji (jako autorzy klasy lub interfejsu) możemy określić kto jest uprawniony do dziedziczenia po naszej klasie. Realizujemy to za pomocą nowych słów kluczowych:

 • sealed
 • non-sealed
 • permits

Intencje

Kolejny powodem wprowadzenia JEP 360 jest przekazanie intencji. Pamiętacie jeszcze te czasy, kiedy dowiadywaliśmy się na konferencjach, że kod powinno pisać się jak prozę? Jak przekazać innym: “Słuchajcie, po tej klasie mogą dziedziczyć tylko określone klasy“?. Z wykorzystaniem nowych słów kluczowych oprócz poprawnego zamodelowania hierarchii klas, możemy także (jako autorzy) przekazać nasze intencje i przeznaczenie klasy (oczywiście możemy to zrobić za pomocą JavaDoc’a, no ale tutaj mamy dodatkowo compilation check).

Pattern Matching

Ostatnim istotnym powodem wprowadzenia tej funkcjonalności jest Pattern Matching. Po “zapieczętowaniu” naszej klasy, mówimy wprost kompilatorowi i JVM, że tylko dane klasy mogą dziedziczyć po klasie bazowej. Dzięki tej informacji, można wprowadzać kolejne funkcjonalności. Skoro wiemy jakie klasy mogą dziedziczyć po klasie bazowej to jednocześnie wiemy też, że należą one do jednego skończonego zbioru. Prowadzi nas to do kolejnego pojęcia jakim jest Algebric Data Type. Nie będę rozwijał tego tematu bardzo dogłębnie, jednakże wiedza o skończonym zbiorze pozwoli nam na usprawnienia w kodzie. Przykłady połączenia JEP 360 i Pattern Matching znajdują się poniżej.

Enable preview

Standardowo, aby uruchomić wszystkie preview feature musimy dodać dodatkowy przełącznik. Można to zrobić za pomocą Maven’a:

<build>
 <plugins>
  <plugin>
   <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
   <artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>
   <version>3.8.0</version>
   <configuration>
    <release>15</release>
    <compilerArgs>
     --enable-preview
    </compilerArgs>
   </configuration>
  </plugin>
  <plugin>
   <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
   <artifactId>maven-surefire-plugin</artifactId>
   <version>3.0.0-M3</version>
   <configuration>
    <argLine>--enable-preview</argLine>
   </configuration>
  </plugin>
 </plugins>
</build>

Kodzik

Poniżej znajduje się kilka przykładów jak poradzić sobie z JEP 360. Pamiętajcie, że aby móc zacząć korzystać z tej funkcjonalności musicie mieć najnowszą Javę w wersji 15.

Sealed

Słowa kluczowego sealed można używać tylko na klasach i interfejsach. Po dodaniu słowa sealed do klasy pojawia się błąd:

public sealed class Player {
  //Sealed class must have subclasses
}

Błąd jak najbardziej ma sens skoro zdecydowaliśmy się, że po naszej klasie będą mogły dziedziczyć tylko określone klasy to musimy je podać z wykorzystaniem słowa permits (jeśli nie chcemy, aby ktoś dziedziczył po naszej klasie to używamy do tego starego dobrego final).

Permits

Po określeniu, że nasza klasa będzie “zapieczętowana” musimy określić kto będzie mógł po niej dziedziczyć. Realizujemy to za pomocą słowa kluczowego permits:

public sealed class Player permits Mp3Player, Mp4Player {

}

public class Mp3Player extends Player {
  //sealed, non-sealed or final modifiers expected
}

public class Mp4Player extends Player {
  // sealed, non-sealed or final modifiers expected
}

public class SpanishInquisition extends Player {
  //SpanishInquisition is not allowed in the sealed hierarchy
}

Dzięki temu, ograniczyliśmy to, kto może dziedziczyć po naszej klasie i tym samym rozwiązaliśmy problem z SpanishInquisition (co jest w tym przypadku pożądane). Jednakże, nadal mamy błąd w naszej implementacji. sealed, non-sealed or final modifiers expected, jeśli zdecydowaliśmy się na modelowanie hierarchii z wykorzystaniem słowa sealed, to jest to też propagowane “w dół”. Wszystkie klasy dziedziczące po klasie sealed, muszą być oznaczone jako jedna z opcji:

 • sealed – jeśli chcemy dalej ograniczać dziedziczenie (dalsze modelowanie hierarchii klas)
 • non-sealed – jeśli chcemy, aby każdy mógł dziedziczyć po naszej klasie (powrót do poprzedniej wersji Javy)
 • final – jeśli chcemy zakazać dalszego dziedziczenia  (zakończenie gałęzi hierarchii)

W moim przykładzie nie chcę, aby ktoś mógł dziedziczyć po moich klasach więc wykorzystam final:

public sealed class Player permits Mp3Player, Mp4Player {

}

public final class Mp3Player extends Player {
}

public final class Mp4Player extends Player {
}

Klasy wewnętrzne

Ponadto, jeśli nasze implementacje są zwięzłe (posiadają bardzo krótkie implementacje) możemy umieścić je w tej samej klasie (w tym samym pliku) co klasa oznaczona jako sealed. W takim podejściu nie musimy pisać słowa kluczowego permits:

public sealed class Player {

}

final class Mp3Player extends Player {
}

final class Mp4Player extends Player {
}

Pakiet lub moduł

Elementy użyte przy słowie permits muszą pochodzić z tego samego pakietu lub z tego samego modułu co klasa bazowa. Dodatkowo klasy wypisane na liście muszą dziedziczyć bezpośrednio po “zapieczętowanej” klasie.

Pattern matching

W przyszłości planowane jest połączenie JEP 360 ze switch expression. Switch expression dało nam możliwość wywołania funkcjonalności wewnątrz bloku switch:

switch(value) {
case 1 -> System.out.println("1");
case 2 -> System.out.println("2");
default -> System.out.println("default");
}

Wyobraźmy sobie teraz przykład, w którym chcemy wypisać nazwę odtwarzacza w zależności od jego typu:

void printPlayer(Player player) {
 switch(player) {
 case Mp3Player -> System.out.println("Mp3Player");
 case Mp4Player -> System.out.println("Mp4Player");
 default -> System.out.println("default");
 }
}

Niestety, dotychczasowa konstrukcja wymusza na nas przygotowanie wartości domyślnej. Ale czy w naszym przypadku może być inny typ? Nie, ponieważ klasy oznaczone jako sealed gwarantują nam obecność wszystkich typów (i wiemy, że nowy typ nie może się pojawić) więc możemy usprawnić powyższy kod do formy:

void printPlayer(Player player) {
 switch(player) {
 case Mp3Player -> System.out.println("Mp3Player");
 case Mp4Player -> System.out.println("Mp4Player");
 }
}

//Lub
void printPlayer(Player player) {
 switch(player) {
 case Mp3Player mp3 -> System.out.println(mp3.logic());
 case Mp4Player mp4 -> System.out.println(mp4.logic());
 }
}

Class

Dodatkowo do klasy bazowej Class zostały dodane dwie metody:

 • isSealed() – która zawraca informacje czy klasa jest oznaczona jako sealed lub nie
 • permittedSubclasses() – która zwraca tablicę z klasami, które wymienione są w permits

JVM

Wirtualna maszyna Javy rozpoznaje w runtime czy nasza klasa lub interfejs oznaczone są jako sealed. Realizowane jest to za pomocą nowego wpisu przechowywanego w skompilowany pliku .class:

PermittedSubclasses_attribute {
  u2 attribute_name_index;
  u4 attribute_length;
  u2 number_of_classes;
  u2 classes[number_of_classes];
}

Po dekompilacji widzimy, że rzeczywiście taki wpis się pojawił:

SourceFile: "Player.java"
PermittedSubclasses:
 pl/codecouple/Mp3Player
 pl/codecouple/Mp4Player

Przyszłość

Jak do tej pory nie ma żadnych informacji na kiedy planowane jest oficjalne wydanie tej funkcjonalności. Zakładam, że większość “ciekawych” featurów planowana jest na Javę w wersji 17, ponieważ będzie to LTS, a tym samym większość firm “przepnie” się na tą wersję. Na pewno JEP 360 pozwoli na nam lepsze projektowanie hierarchii, ale czy będziemy z tego korzystać? Z tym pytanie was zostawiam 😉

 • Wiktor Metelski

  Nie spodziewałem się hiszpańskiej inkwizycji
  Dzięki za info o jdk15