#0 Spring Boot 2 – Introduction

Z początkiem roku już oficjalnie dołączył do nas Spring Boot w wersji 2.0. Wiele się zmieniło w porównaniu do wersji poprzedniej. Od teraz Spring Boot stoi pod hasłem programowanie reaktywne. Najnowszy Spring Boot oparty jest na projekcie Project Reactor, który jest Spring’ową implementacją specyfikacji Reactive Streams

Zaczynamy

Od wersji 2.0 mamy możliwość wyboru, czy chcemy korzystać z reaktywnego stosu czy stosu opartego o serwlety. Reaktywny stos pozwala nam korzystać ze wszystkich benefitów związanych z paradygmatem programowania reaktywnego. Możemy tworzyć nieblokujące wywołania logiki naszej aplikacji. Pojawiło się także oficjalne wsparcie dla Javy 9, dlatego też Java 7 nie jest już dłużej obsługiwana. W Javie 9 została wprowadzona nowa klasa java.util.concurrent.Flow, która definiuje kontrakt zawarty w Reactive Streams.

Flux i Mono

Jak napisałem we wstępie reaktywny stos opiera się na Project Reactor, który jest implementacją Reactive Streams, natomiast sama część webowa na WebFlux. Stosowanie WebFlux wiąże się ze znajomością dwóch nowych pojęć:

 • Flux – do zwracania strumienia z  0..n danymi
 • Mono – do zwracania strumienia z  0..1 danymi

Od teraz możemy zmienić nasze kontrolery na bardziej “reactive” poprzez stosowanie pojęć wymienionych powyżej. Przykładowo:

@RestController
class WebController {

  @GetMapping
  Mono<String> helloCodeCouple() {
    return Mono.just("Hello Code Couple!");
  }

  @GetMapping("flux")
  Flux<String> helloCodeCoupleFlux() {
    return Flux.fromStream(Stream.of("Hello", "Code", "Couple"));
  }

}

Tomcat vs Netty

Jeśli zdecydowaliśmy się na stos reaktywny, to domyślnym środowiskiem uruchomieniowym nie jest już Tomcat, a Netty:

2018-05-06 11:53:51.405 INFO 4332 --- [ctor-http-nio-1] r.ipc.netty.tcp.BlockingNettyContext : Started HttpServer on /0:0:0:0:0:0:0:0:8080
2018-05-06 11:53:51.405 INFO 4332 --- [ main] o.s.b.web.embedded.netty.NettyWebServer : Netty started on port(s): 8080

Metryki

Kolejną bardzo dużą zmianą w stosunku do poprzedniej wersji są metryki. Pierwszy zagadanieniem jest bezpieczeństwo. Dotychczas project Actuator używał swojego mechanizmu do zabezpieczania metryk, co doprowadzało do wielu problemów, ponieważ musieliśmy utrzymywać dwie konfiguracje. W nowej wersji konfigurację bezpieczeństwa metryk ustawiamy tak samo jak dla innych endpointów. Projekt Micrometer jest teraz fasadą dla metryk. Inżynierowie ze Spring’a uznali, iż nie chcą ingerować w to jaki system metryk chcemy wybrać, dlatego udostępniają abstrakcję w postaci Micrometer, która dostarcza wsparcie dla wielu systemów do metryk.

Delta

Projekt DevTools został wprowadzony w Spring Boot’cie 1.3. Pozwala on między innymi na korzystanie z funkcjonalności LiveReload. Od wersji 2.0 przy każdy przeładowaniu aplikacji ukazuje nam się raport z wprowadzonymi zmianami. Przykładowo jeśli dodaliśmy nowy bean lub zmieniliśmy coś w pliku properties to wynik tych zmian zostanie wypisany w konsoli. Więcej informacji o DevTools.

GitHub

Przykładowy serwis REST’owy znajdziecie na moim GitHubie. Ponadto zapraszam na kolejne wpisy traktujące o Spring Boot’cie 2.0!