#19 Spring Boot – Microservice Registration and Discovery – Eureka

Service Discovery jest kolejnym mechanizmem wykorzystywanym w środowisku cloudowym. Najpopularniejsze implementacje tego mechanizmu to między innymi: Consul, Zookeeper czy Eureka ze stajni Netflix. Spring Cloud wykorzystał implementacje firmy Netflix i stworzył swój wrapper, który w bardzo szybki i łatwy sposób pozwala integrować się z całym stosem Spring Cloud.

Server

Zaczynamy od uruchomienia serwera. Dodajemy zależność do Mavena:

<dependency>
  <groupId>org.springframework.cloud</groupId>
  <artifactId>spring-cloud-starter-eureka-server</artifactId>
</dependency>

Aby wskazać, iż nasza aplikacja będzie serwerem należy użyć adnotacji @EnableEurekaServer.

@SpringBootApplication
@EnableEurekaServer
public class SpringBootEurekaServerExampleApplication {

  public static void main(String[] args) {
   SpringApplication.run(SpringBootEurekaServerExampleApplication.class, args);
  }
}

Warto dodać także kilka wpisów w application.properties:

#Conventional Eureka port
server.port=8761
#Application name
spring.application.name=eureka-server
#Server is not registered with eureka
eureka.client.register-with-eureka=false
#Server is not fetching registry
eureka.client.fetch-registry=false

#Security
security.user.name=user
security.user.password=password

Portem dla serwera według konwencji jest 8761. Domyślnie nasz serwer zarejestruje siebie samego, aby wyłączyć tą opcje dodajemy wpis eureka.client.register-with-eureka=false. Warto pomyśleć także nad zabezpieczeniem tej usługi!

Client

Dodajmy teraz klienta, czyli aplikację, która będzie rejestrować się na serwerze. W naszej aplikacji umieszczamy adnotację @EnableDiscoveryClient, która aktywuje implementacje DiscoveryClient. Domyślnie jest to implementacja Netflix Eureka, jednakże tak jak pisałem we wstępie, istnieją także inne implementacje jak Zookeeper czy Consul.

@SpringBootApplication
@EnableDiscoveryClient
public class SpringBootEurekaClientExampleApplication {

  public static void main(String[] args) {
   SpringApplication.run(SpringBootEurekaClientExampleApplication.class, args);
  }
}

Dodajemy zależność do Mavena:

<dependency>
  <groupId>org.springframework.cloud</groupId>
  <artifactId>spring-cloud-starter-eureka</artifactId>
</dependency>

Dodajmy też endpoint dla testów:

@RestController
public class ClientController {

  @GetMapping("/codecouple")
  public String showCodeCouple() {
    return "CodeCouple";
  }
}

To pod jaką nazwą będzie widoczny nasz klient na serwerze zależy od wpisu spring.application.name w pliku application.properites:

#Random server port
server.port=0
#Application name
spring.application.name=client-example
#Default zone
eureka.client.serviceUrl.defaultZone=http://user:password@localhost:8761/eureka/

Application

Na koniec tworzymy kolejnego klienta:

@SpringBootApplication
@EnableDiscoveryClient
public class SpringBootEurekaAppExampleApplication {

  public static void main(String[] args) {
   SpringApplication.run(SpringBootEurekaAppExampleApplication.class, args);
  }

  @Bean
  @LoadBalanced
  public RestTemplate restTemplate() {
   return new RestTemplate();
  }
}

Dodajemy zależność do Mavena:

<dependency>
  <groupId>org.springframework.cloud</groupId>
  <artifactId>spring-cloud-starter-eureka</artifactId>
</dependency>

Możemy teraz stworzyć kontroler, który będzie się komunikował z naszym klientem wykorzystując RestTemplate. Jak widać w przykładzie nie hardkodujemy nigdzie adresu IP oraz portu do client-example, wykorzystujemy natomiast klienta zarejestrowanego w naszym Service Discovery.

@RestController
public class CodeCoupleController {

  private final RestTemplate restTemplate;

  public CodeCoupleController(RestTemplate restTemplate) {
    this.restTemplate = restTemplate;
  }

  @GetMapping("/show")
  public String showCodeCoupleRoxx(){
    return restTemplate.getForObject("http://client-example/codecouple", String.class) + " Roxx!";
  }
}

Na koniec te same ustawienia co w pierwszym kliencie:

#Server port
server.port=0
#Application name
spring.application.name=app-example
#Default zone
eureka.client.serviceUrl.defaultZone=http://user:password@localhost:8761/eureka/

GitHub

Cały projekt jak zawsze znajdziecie na GitHubie.

 • ᗪ ᒍ ᗩ K ᗪ E K I E ᒪ

  Jak myślisz, używając Kubernetes potrzebna jest eureka? Bo widziałem różne opinie

  • CodeCouple.pl

   Zdania są podzielone, jak zawsze to zależy. Jeśli chcesz mieć nad tym większą kontrole i masz jakiś powód dla którego potrzebujesz zrobić coś niestandardowego to Eureka jest dobrym rozwiązaniem. Jeśli oferta Kubernetesa spełnia twoje wymagania bez tak dużego wkładu jak Eureka to wybierasz Kubernetesa. Po za tym nie korzystam z Kubernetesa produkcyjnie i ciężko mi się wypowiedzieć jednoznacznie.