Piąta planeta w układzie czyli JUnit 5 Jupiter

10-tego września miało miejsce oficjalne wydanie JUnitów w wersji 5. Autorzy wprowadzili rozwiązania, które sprawdziły się w innych bibliotekach łącząc to w jedną całość. Zmieniło się także podejście do architektury biblioteki. Czy warto już zacząć migrować się do najnowszej wersji?

Migracja

Autorzy biblioteki dołożyli wszelkich starań, aby proces migracji odbył się bezboleśnie. Nowa architektura pozwala w bardzo łatwy sposób na uruchamianie starych testów na nowej wersji, dzięki wykorzystaniu modułu vintage. Dzięki temu możemy migrować nasze testy przyrostowo. Aby zacząć tworzenie nowych testów dodajmy zależność:

<dependency>
  <groupId>org.junit.jupiter</groupId>
  <artifactId>junit-jupiter-api</artifactId>
  <version>5.0.0</version>
  <scope>test</scope>
</dependency>

Uruchamianie

Jeśli macie problem z uruchomieniem testów w IntelliJ to polecam sprawdzić, którą wersję artefaktu należy użyć. U mnie wystąpił wyjątek:

Exception in thread "main" java.lang.NoSuchMethodError: org.junit.platform.commons.util.ReflectionUtils.getDefaultClassLoader()Ljava/lang/ClassLoader;
	at org.junit.platform.launcher.core.ServiceLoaderTestEngineRegistry.loadTestEngines(ServiceLoaderTestEngineRegistry.java:30)
	at org.junit.platform.launcher.core.LauncherFactory.create(LauncherFactory.java:53)
	at com.intellij.junit5.JUnit5IdeaTestRunner.createListeners(JUnit5IdeaTestRunner.java:39)
	at com.intellij.rt.execution.junit.IdeaTestRunner$Repeater.startRunnerWithArgs(IdeaTestRunner.java:49)
	at com.intellij.rt.execution.junit.JUnitStarter.prepareStreamsAndStart(JUnitStarter.java:242)
	at com.intellij.rt.execution.junit.JUnitStarter.main(JUnitStarter.java:70)

Z racji, że aktulanie korzystam z wersji IntelliJ 2017.1.4 musiałem użyć wersji 5.0.0-M4. Po tej zmianie wszystko działa poprawnie.

Podział na moduły

JUnit 5 został podzielony na trzy moduły:

 • platform – launchery i inne elementy związane z infrastrukturą
 • jupiter – tutaj znajdują się nowe funkcjonalności
 • vintage – do uruchamiania testów napisanych w JUnit 3 i JUnit 4

Pierwszy test

Nasz pierwszy test niczym nie różni się od testów pisanych we wcześniejszych wersjach, należy jedynie wybrać importy z najnowszej wersji (we wszystkich przykładach używam AssertJ do asercji).

import org.junit.jupiter.api.Test;

import static org.assertj.core.api.Assertions.assertThat;

class FirstTest {

  @Test
  void someTest(){
    assertThat("CodeCouple is the best!").contains("best");
  }

}

Nowy lifecycle

Zmienił się także lifecycle, od teraz:

 • @BeforeAll – zastępuje @BeforeClass
 • @AfterAll – zastępuje @AfterClass
 • @BeforeEach – zastępuje @Before
 • @AfterEach – zastępuje @After

Informacje o teście

Aby dostać informacje o teście wystarczy do testowej metody przekazać obiekt typu TestInfo:

@Test
void someTest(TestInfo testInfo){
  assertThat(testInfo.getTestMethod().get().getName()).isEqualTo("someTest");
}

AssertThat

assertThat nie jest już częścią JUnitów. Aby korzystać z tego matchera należy użyć zewnętrznej biblioteki

Wiele asercji

Wiele asercji w jednym teście jest teraz możliwe dzięki assertAll. pierwszy parametr jest nagłówkiem dla testów, następnie przekazujemy lambdy z naszą logiką:

@Test
void someTest(){
  assertAll("CodeCouple",
      () -> assertThat("Code").contains("e"),
      () -> assertThat("Couple").contains("e"));
}

Wyjątki

Oprócz problemu z nazwami, obsługa wyjątków w testach była problematyczna. Zdarzało się, iż występował inny wyjątek niż oczekiwano, przez co test nie wykonywał się dalej. ExpectedException rozwiązywał ten problem, jednakże oczekiwany wyjątek definiowaliśmy w sekcji given, a powinno to być w sekcji then. W wersji 5 otrzymujemy nowy mechanizm do testowania wyjątków –  assertThrows.

@Test
void someTest(){
  //When
  IllegalArgumentException exception = assertThrows(IllegalArgumentException.class,
      this::someMethod);

  //Then
  assertThat(exception).isInstanceOf(IllegalArgumentException.class);
  assertThat(exception).hasMessage("Assert Throws");
}

void someMethod(){
  throw new IllegalArgumentException("Assert Throws");
}

Tagi -> filtrowanie

Testy, które są ze sobą powiązane możemy od teraz złączyć razem korzystając z tagów. Następnie podczas uruchamiania testów możemy wybrać tylko te, które należą do danego tagu. Przydatne rozwiązanie na oddzielenie testów integracyjnych od jednostkowych:

@Test
void someUnitTest(){
  //Some logic
}

@Test
@Tag("integration")
void someIntegrationTest(){
  //Some logic
}

Meta-annotations

Jeśli mamy powtarzalne fragmenty z adnotacjami możemy je w prosty sposób spiąć razem używając meta-annotations:

@Target({ ElementType.TYPE, ElementType.METHOD })
@Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)
@Tag("integration")
@Tag("CodeCouple")
public @interface CodeCouple {
}
@Test
@CodeCouple
void someTest(){
  assertThat("CodeCouple").contains("Code");
}

@Test
@Tag("integration")
@Tag("CodeCouple")
void someSecondTest(){
  assertThat("CodeCouple").contains("Code");
}

DisplayName

Feature, którego bardzo mi brakowało w poprzedniej wersji. Za każdym razem trzeba było zastanowić się nad nazwą dla testu, aby była na tyle jednoznaczna. Od teraz możemy korzystać z adnotacji @DisplayName, która może być użyta na klasie jak i na metodzie:

@DisplayName("FirstTest")
class FirstTest {

  @Test
  @DisplayName("First test method")
  void someTest(){
    assertThat("CodeCouple").contains("Code");
  }

}

@ParameterizedTest

Największą bolączką JUnitów w wersji 4 były testy parametryczne, które były deklarowane w niezbyt intuicyjny sposób. Od teraz zostało to uproszczone, dzięki zastosowaniu adnotacji @ParametrizedTest oraz @ValueSource. Pierwsza adnotacja oznacza test jako parametryczny, natomiast w drugiej definiujemy parametry do testu. Dane do testu mogą być przekazane na wiele sposobów:

 • @ValueSource – wartości wprost
 • @EnumSource – wskazujemy klasę enumeratora
 • @MethodSource – podajemy nazwę metody
 • @CsvSource – dane w formacie CSV
 • @CsvFileSource – ścieżka do pliku CSV
 • @ArgumentsSource – specjalnie przygotowany provider, który implementuje ArgumentsProvider
@ParameterizedTest
@ValueSource(strings = { "Code", "Couple" })
void someTest(String value){
  //Some logic
}

@RepeatedTest

Jeśli z jakiś powodów potrzebujemy uruchomić test kilkukrotnie, możemy wykorzystać adnotację @RepeatedTest:

@RepeatedTest(10)
void someTest(){
  //Some logic
}

Więcej

W tym wpisie przedstawiłem ciekawsze zmiany z mojego punktu widzenia, oczywiście jest dużo więcej zmian. Więcej można przeczytać TUTAJ.

Przykłady oczywiście na GitHubie.