#Kata – co to ta Kata? – FizzBuzz

Godzina 5.00, za oknami ciemno, pora na codzienne ćwiczenia. Zgodnie z definicją: “Kata – wysoce sformalizowany rodzaj ćwiczeń stosowanych w wielu tradycyjnych sztukach i sportach walki…”, “Są to sekwencje technik ataku i obrony, połączone z określonym poruszaniem, przyjęciem ściśle określonej pozycji i sposobu oddychania. Niektóre techniki w kata mają charakter wyłącznie symboliczny.”

Kata w kontekście IT to codzienne krótkie ćwiczenia (najlepiej do 30 minut), w których wykonujemy powtarzalne czynności. W ciągu tych ćwiczeń rozwiązujemy dowolne zadanie jak na przykład opisane poniżej FizzBuzz. Podczas treningu używamy skrótów, składni języka, gita czy specyficznych frameworków. Takie codzienne powtarzanie czynności pozwala nam być zawsze w “formie”. Kata są także dobrym rozwiązaniem do nauki nowej technologii. Cykliczne powtarzanie utrwala w naszej głowie mechanizmy specyficzne dla danej technologii.

FizzBuzz jest szybkim ćwiczeniem często stosowanym na rozmowach kwalifikacyjnych, aby sprawdzić jak kandydat porusza się w IDE oraz jakie stosuje podejście przy programowaniu. Ćwiczenie to jest także często wykonywane w połączeniu z TDD.

 • Wypisz wszystkie liczby od 1 do 100
 • Jeśli liczba jest podzielna przez trzy wypisz “Fizz
 • Jeśli liczba jest podzielna przez pięć wypisz “Buzz
 • Jeśli liczba jest podzielna przez trzy i pięć wypisz “FizzBuzz

Moja proponowana implementacja w Javie:

public class FizzBuzzTest {

  private FizzBuzz fizzBuzz = new FizzBuzz();

  //Should return 'Fizz' when number is divisible by three

  @Test
  public void shouldReturnFizzWhenNumberIsDivisibleByThree() throws Exception {
    // When
    String result = fizzBuzz.check(3);
    // Then
    assertThat(result).contains("Fizz");
  }


  //Should return 'Buzz' when number is divisible by five

  @Test
  public void shouldReturnBuzzWhenNumberIsDivisibleByFive() throws Exception {
    // When
    String result = fizzBuzz.check(5);
    // Then
    assertThat(result).contains("Buzz");
  }


  //Should return 'FizzBuzz' when number is divisible by five

  @Test
  public void shouldReturnFizzBuzzWhenNumberIsDivisibleByFiveAndThree() throws Exception {
    // When
    String result = fizzBuzz.check(15);
    // Then
    assertThat(result).contains("FizzBuzz");
  }

  //Should return number when number is not divisible by five and three

  @Test
  public void shouldReturnNumberWhenNumberIsNotDivisibleByFiveAndThree() throws Exception {
    // When
    String result = fizzBuzz.check(1);
    // Then
    assertThat(result).contains("1");
  }


  private class FizzBuzz {

    static final String FIZZ = "Fizz";
    static final String BUZZ = "Buzz";

    String check(int number) {
      String result = "";
      if(isDividedByThree(number)){
        result+= FIZZ;
      }
      if(isDividedByFive(number)){
        result+= BUZZ;
      }
      return result.isEmpty() ? String.valueOf(number) : result;
    }

    private boolean isDividedByFive(int number) {
      return number%5==0;
    }

    private boolean isDividedByThree(int number) {
      return number%3==0;
    }
  }

}

Moja proponowana implementacja w Spocku:

class FizzBuzzSpec extends Specification {

  @Shared
  def fizzBuzz = new FizzBuzz()

  def "Should return 'Fizz' when number is divisible by three" (){
    when:
      def result = fizzBuzz.check(3)
    then:
      result == "Fizz"
  }

  def "Should return 'Buzz' when number is divisible by five" (){
    when:
      def result = fizzBuzz.check(5)
    then:
      result == "Buzz"
  }

  def "Should return 'FizzBuzz' when number is divisible by five and three" (){
    when:
      def result = fizzBuzz.check(15)
    then:
      result == "FizzBuzz"
  }

  @Unroll
  def "Should return #excpectedValue when number is divisible by #number" (){
    when:
      def result = fizzBuzz.check(number)
    then:
      result == excpectedValue
    where:
      number || excpectedValue
      1   || "1"
      3   || "Fizz"
      5   || "Buzz"
      15   || "FizzBuzz"
  }

  class FizzBuzz{

    String check(int number) {
      def result = ""
      if(isDividedByThree(number)){
        result+= "Fizz"
      }
      if(isDividedByFive(number)){
        result+="Buzz"
      }
      return result.isEmpty() ? String.valueOf(number) : result
    }

    private boolean isDividedByFive(int number) {
      number % 5 == 0
    }

    private boolean isDividedByThree(int number) {
      number % 3 == 0
    }
  }

}

Całość jak zawsze na GitHubie.