Apache Solr – Autocomplete – podpowiadanie wyszukiwania

SolrLogo

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami pokaże wam dziś jak stworzyć podpowiadanie wyszukiwanych fraz podobnie jak działa to w wyszukiwarce Google. Wykorzystam do tego mechanizmy Facety, które są elementem Apache Solr’a i z których można z powodzeniem korzystać w Spring Boot’cie.

Dla wszystkich, którzy dalej mają wątpliwości krótki GIF jak działa autocomplete:

solr-autocomplete

W tym wpisie będę korzystał z już wcześniej zaimportowanych danych w Apache Solr. Dlatego też odsyłam do poprzednich wpisów jeśli nie masz jeszcze danych na serwerze:

Jeśli wykonaliśmy kroki z poprzednich wpisów powinniśmy mieć wypełnioną bazę danymi. Nie zaczniemy pracy bez odpowiednich zależności:

<dependencies>
  <dependency>
    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
    <artifactId>spring-boot-starter-data-solr</artifactId>
  </dependency>
  <dependency>
    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
    <artifactId>spring-boot-starter-thymeleaf</artifactId>
  </dependency>
  <dependency>
    <groupId>org.projectlombok</groupId>
    <artifactId>lombok</artifactId>
  </dependency>
  <dependency>
    <groupId>org.webjars</groupId>
    <artifactId>bootstrap</artifactId>
    <version>3.3.5</version>
  </dependency>
  <dependency>
    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
    <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
  </dependency>
  <dependency>
    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
    <artifactId>spring-boot-starter-test</artifactId>
    <scope>test</scope>
  </dependency>
</dependencies>
 • spring-boot-starter-data-solr – pakiet z funkcjonalnością Solr’a,
 • spring-boot-starter-thymeleaf – dla UI (opcjonalnie),
 • lombok – niewymagany, ja korzystam, aby uniknąć zbędnego boilerplatu (opcjonalnie),
 • boostrap – dla UI (opcjonalnie),
 • spring-boot-starter-web – potrzebny do wystawiania endpointów,
 • spring-boot-starter-test – dla testów (opcjonalnie)

Kolejnym krokiem do wykonania jest zamodelowanie naszego obiektu:

@Data
@NoArgsConstructor
@AllArgsConstructor
@SolrDocument(solrCoreName = "products")
public class Product {

  @Id
  @Field
  private String id;

  @Field(value = "product_name")
  private String productName;

  public Product(String productName) {
    this.productName = productName;
  }
}

Adnotacje @Data, @NoArgsConstructor, @AllArgsConstructor są to elementy Lomboka, który generuje za nas między innymi gettery i settery, konstruktory oraz inne podstawowe elementy klasy. Dzięki temu nie mamy zbędnego boilerplatu. Kolejną adnotacją jest @SolrDocument, jest to już adnotacja z pakietu spring-boot-starter-data-solr. Defniujemy w niej solrCoreName co oznacza nazwę Core, w którym przechowujemy nasze dane. Nazwa ta została ustawiona podczas tworzenia nowego Core (tworzenie Core opisywałem w poprzednim wpisie). @Id oznacza, iż to pole w klasie będzie unikalnym identyfikatorem dla instancji tej klasy.

@Field jest kolejną adnotacją z pakietu Solr’a. Wszystkie pola oznaczone tą adnotacją zostaną zapisane w bazie. Nazwa w bazie będzie taka sama jak nazwa pola, możemy to zmienić poprzez użycie @Field(value = "my_name").

Możemy także ustawić czy chcemy, aby nasze pole nie było persystowane @Indexed(readonly = true) lub czy chcemy, aby nasze pole było polem dynamicznym @Dynamic.

Gdy zamodelowaliśmy nasz obiekt domenowy należy go teraz w jakiś sposób zapisać w bazie. Użyjemy do tego abstrakcji dostarczanej przez Spring Boot’a, wykorzystujemy interfejs repozytorium. Stwórzmy nasz interfejs, który będzie rozszerzał SolrCrudRepository<T, ID>.

@Repository
public interface ProductRepository extends SolrCrudRepository<Product, String> {

  @Facet(fields = { "product_name" })
  FacetPage<Product> findByProductNameIgnoreCaseStartingWith(String productName, Pageable pageable);

}

Nasze zapytanie tworzymy korzystając z abstrakcji Spring Data. Adnotacja @Facet służy nam do wywołania opcji Facet na naszym Core. Możemy także dodać adnotacje @Query i sami zdefiniować zapytanie. Ja natomiast korzystam z dobrodziejstw Spring Data.

Teraz stwórzmy sobie serwis, który będzie warstwą komunikacji z usługami. Stwórzmy interfejs ProductService, a potem jego implementację ProductServiceImpl.

public interface ProductService {

  FacetPage<Product> autocomplete(String query, Pageable pageable);
  void addProduct(String productName);

}

Implementacja serwisu:

@Service
public class ProductServiceImpl implements ProductService {

  private final ProductRepository productRepository;

  @Autowired
  public ProductServiceImpl(ProductRepository productRepository) {
    this.productRepository = productRepository;
  }

  @Override
  public FacetPage<Product> autocomplete(String query, Pageable pageable) {
    if(StringUtils.isBlank(query)) {
      return new SolrResultPage<>(Collections.emptyList());
    }
    return productRepository.findByProductNameIgnoreCaseStartingWith(query, pageable);
  }

  @Override
  public void addProduct(String productName) {
    productRepository.save(new Product(productName));
  }
}

Mamy model, mamy repozytorium i serwis, pora na kontroler:

@Slf4j
@Controller
public class ProductController {

  private final ProductService productService;

  @Autowired
  public ProductController(ProductService productService) {
    this.productService = productService;
  }

  @RequestMapping(value = "/autocomplete", produces = "application/json")
  public @ResponseBody
  Set<String> autoComplete(@RequestParam("term") String query,
               @PageableDefault(page = 0, size = 1) Pageable pageable) {
    if (!StringUtils.hasText(query)) {
      return Collections.emptySet();
    }

    FacetPage<Product> result = productService.autocomplete(query, pageable);

    Set<String> titles = new LinkedHashSet<>();
    for (Page<FacetFieldEntry> page : result.getFacetResultPages()) {
      for (FacetFieldEntry entry : page) {
        Optional<String> entryValue = Optional.ofNullable(entry.getValue());
        if(entryValue.isPresent() && entryValue.get().contains(query.toLowerCase())){
          titles.add(StringUtils.capitalize(entryValue.get()));
        }
      }
    }
    return titles;
  }

  @GetMapping("/")
  public String showSearchPage(){
    return "index";
  }

}

Teraz wystarczy dodać w klasie uruchamiającej przykładowe dane (jeśli nie robiliśmy tego wcześniej):

@SpringBootApplication
public class SolrAutocomplete implements CommandLineRunner{

  @Autowired
  private ProductService productService;

  public static void main(String[] args) {
    SpringApplication.run(SolrAutocomplete.class, args);
  }

  @Override
  public void run(String... strings) throws Exception {
    productService.addProduct("Code");
    productService.addProduct("Couple");
    productService.addProduct(".pl");
  }
}

Ostatni punkt to dodanie widoku. Tworzymy plik index.html (jeśli korzystamy z Thymelaf’a dodajemy go do resources/templates). I wstawiamy nasz input do wpisywania:

...
<input type="text" id="product_name" class="form-control" placeholder="Product name here..."/>
...

W pliku ze skryptami dodajemy autocomplete (aby działała nam funkcja autocomplete musimy dodać jquery-iu, oraz jquery do sekcji head):

$(function() {
  $("#product_name")
    .autocomplete(
      {
        source : 'http://localhost:8083/autocomplete',
        minLength : 1,
      });
});

Teraz, gdy udamy się pod nasz endpoint "/" pokaże się nam pole do wpisywania. Spróbujcie wpisać “C“, w podpowiedziach pokażą się słowa “Code” i “Couple“. Całość znajdziecie na GitHub’ie.

W następnym wpisie kolejne funkcje Apache Solr’a!

 • disqus_9j4RflvGxU

  Cześć, SOLR posiada dedykowane mechanizmy do auto-uzupełniania. Są to tzw. suggestery. Dają dużo lepsze efekty, zwłaszcza, że cechują się “inteligencją” radzącą sobie z literówkami, podobieństwami itp. Pozdrawiam!

  • CodeCouple.pl

   Cześć, dzięki za podpowiedź! Ja korzystam z SOLR’a tylko w swoim prywatnym “dłubaniu” więc mam trochę mniej czasu na szukanie przydatnych informacji niestety. Postaram się w najbliższym czasie rozpoznać w temacie suggesterów.