PEP8

Dokument, który chciałam przedstawić zawiera konwencję zapisu kodu Pythonowego. Stosowanie się do niego nie przyspiesza wykonywania programów, ale sprawia, że kod staje się bardziej czytelny. Jeden z autorów PEP8 (Guido van Rossum) zaznacza, że kod jest znacznie częściej czytany niż pisany i właśnie dlatego tak ważne jest dbanie o jego czytelność i jednolitość. Poniżej przedstawiłam kilka ważniejszych zasad PEP8.

Wcięcia

4 spacje na każdy poziom wcięcia. Poniżej przedstawione poprawne i niepoprawne użycie wcięć:

 • Wyrównanie do nawiasu:
def long_function_name(var_one, var_two,
            var_three, var_four)
 • Podwójne wcięcie, żeby oddzielić (wyróżnić) od reszty kodu:

Poprawnie:

def long_function_name(
    var_one, var_two, var_three,
    var_four):
  print(var_one)

Niepoprawnie:

def long_function_name(
  var_one, var_two, var_three,
  var_four):
  print(var_one)
 • Wiszące wcięcia w nowej linii:

Poprawnie:

foo = long_function_name(
  var_one, var_two,
  var_three, var_four)

Niepoprawnie (pierwszy argument niedopuszczalny w pierwszej linii, jeśli nie stosujemy pionowego wyrównania):

foo = long_function_name(var_one, var_two,
  var_three, var_four)

Spacje vs. tabulatory

Do wcięć powinno się stosować spacje.

Tabulatory powinny służyć tylko do wyrównywania kolejnych linii kodu, który jest już wcięty przez tabulatory.

Maxymalna długość linii

79 znaków w jednej linii (docstringi i komentarze – 72). Linie mogą być zawijane (kontynuowane) poprzez dodanie lewego ukośnika “\” na końcu linii. Jednak preferuje się zawijanie linii przez implikowaną kontynuację linii w nawiasach {}()[]. Poniżej przykład:

def __init__(self, name, surname,
       height, weight, address, job):
  if (name == "Krzysztof" and surname == "CodeCouple" and
      job == 'programmer' and height == 187 and
      weight <= 100):
    print "That's it!"
  if name is not "Krzysztof" and height != 187 and (name == "Agnieszka" or
                           weight < 15):
    print "That's not Krzysztof"

Puste linie

Definicje klas i funkcji na najwyższym poziomie oddzielamy dwoma liniami. Metody w klasie powinny być oddzielane jedną linią. Dodatkowe puste linie mogą być stosowane do oddzielenia grup funkcji powiązanych i do wskazania sekcji logicznych. Nie należy nadużywać pustych linii.

Importy

Importy umieszczane są zawsze na początku pliku, po komentarzach i docstringach, a przed globalnymi i stałymi. Powinny być pogrupowane według poniższej kolejności:

 1. importy bibliotek standardowych
 2. zewnętrzne importy spoza aplikacji
 3. importy z lokalnej aplikacji/biblioteki

Pomiędzy każdą grupą importów powinna być jedna pusta linia.

Każdy import powiniem być dodany w nowej linii:

import os
import sys

Ale można dodawać również po przecinku, jeśli zaznaczamy skąd importujemy:

from subprocess import Popen, PIPE

Cudzysłów pojedynczy vs. podwójny

PEP8 nie rekomenduje pojedynczego ani podwójnego cudzysłowu. Obie wersje są poprawne. Nie należy mieszać tych wersji. Wybrać jedną i trzymać się jej konsekwentnie.

Białe znaki w wyrażeniach i deklaracjach

Operatory binarne zawsze powinny być otoczone spacjami (taką samą ilością z obu stron).

 • Jeśli używane są operatory o różnych priorytetach, należy rozważyć dodanie spacji wokół operatorów z najniższym priorytetem. W takich przypadkach należy kierować się własną estetyką.
c = a*b + a*c
 • Należy unikać spacji zaraz po otwarciu nawiasu i przed jego zamknięciem oraz przed przecinkami, średnikami i dwukropkami.

Poprawnie:

funkcja_Agi(name, surname)
if name == "Aga": print x, y; x, y = y, x

Niepoprawnie:

funkcja_Krzysia( name, surname )
if name == "Krzys" : print x , y ; x , y = y , x
 • Nie stosuje się również białych znaków przed nawiasem z argumentami oraz indeksami:

Poprawnie:

Aga(name)
dct['key'] = list[i]

Niepoprawnie:

Krzys (name)
dct ['key'] = list [i]
 • Błędnym jest używanie więcej niż jednej spacji w wyrażeniach w celu wyrównania operatorów:

Poprawnie:

aga = 1
krzys = 2
very_long_name_of_variable = 3

Niepoprawnie:

aga            = 1
krzys           = 2
very_long_name_of_variable = 3

Komentarze

Gorsze są błędne komentarze niż ich brak. Stosujemy pełne zdania. Pierwsza litera jest wielką, chyba że pierwsze słowo to identyfikator, który zaczyna się małą literą. Komentarze powinny być pisane w języku angielskim. Unikać komentarzy w tych samych liniach, co wyrażenie, do którego się odnosi.

Nazewnictwo

Nie powinno się stosować liter “l” (małe “L”), “O” (duże “o’), “I” (duże “i”) jako pojedynczy znak, ponieważ w zależności od czcionki, mogą być one mylone z cyframi zero oraz jeden.

Moduły i pakiety powinny mieć krótkie nazwy składające się tylko z małych znaków. W pakietach podkreślenia są zalecane, a w modułach mogą być stosowane jeśli zwiększa to czytelność.

Nazwy klas powinny być zgodne z CamelCase (każdy kolejny wyraz w nazwie zaczyna się wielką literą).

Nazwy wyjątków, które w rzeczywistości są klasami, zgodne są z CamelCase. Powinny zaczynać się od słowa “Error”, jeśli wyjątek jest w rzeczywistości błędem.

Nazwy funkcji oraz zmiennych powinny być pisane małymi literami z podkreśleniami pomiędzy kolejnymi wyrazami. Style mieszane są dozwolone tam, gdzie panuje inny styl przyjęty wcześniej (zachowanie kompatybilności wstecz).

Argumenty funkcji i metod – zawsze używamy “self” jako pierwszy argument metod instancji oraz “cls” jako pierwszy argument metod klas. Jeśli nazwa zarezerwowana jest jako słowo kluczowe, należy dołączyć podkreślenie, żeby uniknąć konfliktów.

Stałe są zazwyczaj definiowane na poziomie modułu i pisane wielkimi literami z podkreśleniami oddzielającymi wyrazy.

Przy stosowaniu PEP8 nie należy przesadzać. Ważne, żeby zawsze kierować się zdrowym rozsądkiem, zerknąć na inne przykłady, kawałki kodu. Zadecydować co wygląda najlepiej i zachować spójność. Nie należy niszczyć wcześniejszej kompatybilności całego projektu tylko i wyłącznie, żeby wprowadzić PEP8.

 • Draqun

  “Do wcięć powinno się stosować spacje, a tabulatory tylko do wyrównywania
  kolejnych linii, zachowując spójności z kodem, który jest już wcięty.”

  Nie zrozumiałem o co w tym chodzi a czytałem to kilka razy.

  “Operatory binarne zawsze powinny być otoczone spacjami (taką samą
  ilością w obu stron): przypisanie (=) , zwiększone przypisanie (+ = , – =
  , itp), porównanie (== , , =, , = in ,
  not in , is, is not), operatory logiczne (or oraz and)”

  To też. Należy poprawić ten opis bo wygląda jak wyciągnięty z Google Translate.

  • CodeCouple.pl

   Wpis został zaktualizowany i mam nadzieję, że jest już bardziej zrozumiały.

   Co do drugiej uwagi to może wypisanie przykładów operatorów było nadmiarowe i zaciemniło przekaz.