REST architecture – Conditional requests

Mechanizm Conditional requests czyli warunkowych zapytań służy do optymalizacji żądań HTTP. Bardzo często odpytujemy o dany zasób po mimo iż jego stan się nie zmienił. W odpowiedzi dostajemy cały zasób i musimy zaimplementować logikę porównywania czy pojawiła się jakaś zmiana w obiekcie. Jednakże standard HTTP dostarcza nam mechanizmy do realizacji tego zagadnienia, są to słabe oraz silne nagłówki cachowania.

Czytaj dalej