Flame Graphs – czy aby na pewno nie pali się na produkcji?

Flame Graphs jest techniką, która pozwala zlokalizować nam tak zwane “bottlenecki” w naszym kodzie. Dzięki swojej graficznej reprezentacji przypominającej płomienie jesteśmy w stanie w bardzo łatwy sposób zaobserwować procesy, które konsumują największą ilość czasu CPU. Zapraszamy do wpisu aby zobaczyć jak wygenerować własne “płomienie“.

Flame Graphs

Flame Graphs są sposobem reprezentacji danych związanych z wydajnością aplikacji. Dane przedstawione są w formie wykresu przypominającego płomienie:

Jest to sposób reprezentacji danych zaproponowany przez Brendana Gregga, który jest “gościem od performance” w firmie Netflix. Dzięki takiej reprezentacji unikniemy nadmiernej analizy danych, które w większości nie są danymi najważniejszymi.

Github

Aby wygenerować wykres najlepiej sklonować repozytorium Brendana https://github.com/brendangregg/FlameGraph. W repozytorium tym znajduje się plik flamegraph.pl, którzy służy do generowania wykresu. Najczęściej wydajemy polecenie:

./flamegraph.pl pilk-z-danymi.txt > plik-wynikowy.svg

Po uruchomieniu tego polecania wystarczy otworzyć wygenerowany plik na przykład w przeglądarce.

Plik z danymi

Dane prezentowane na wykresie powinny być dostarczone w odpowiednim formacie:

funkcja-1();funckja-2() czas-CPU-spędzony-na-wykonywaniu-funkcji-2

 Sprawdźmy to w praktyce dla danych:

a();b();c() 1
a();b();d() 1

a();b();c() 1
a();b();d() 2

Jak czytać wykres

Na wykresie znajdują się dwie osie:

 • oś y (pionowa) – pokazuje głębokość/wysokość stosu wywołań
 • oś x (pozioma) – pokazuje nazwy procesów w kolejności alfabetycznej
 • kolory – wbrew pozorom nie mają znaczenia

Najważniejsze procesy to te, które znajdują się na samej górze. Są one tak zwanymi procesami on-CPU, czyli procesami, które tak naprawdę są wykonywane na procesorze. Procesy poniżej to te, które wywołały proces na górze (w dokumentacji spotkacie się z określeniem tych procesów jako przodkowie ancestry).

Dane

W poprzednich akapitach przedstawiłem wam przykładowe dane. Jednakże skąd wziąć dane, które rzeczywiście pokażą nam ciekawe informacje? Do pobierania danych o procesach mamy dostępną całą gamę narzędzi. Najpopularniejsze to:

 • perf
 • DTrace
 • jstack
 • pprof

Każde z tych narzędzi generuje dane w innym formacie. Autor Flame Graphs dostarczył konwertery, które pozwalają zmienić format wyjściowy na format obsługiwany dla Flame Graphs. Na https://github.com/brendangregg/FlameGraph znajdziecie wiele konwerterów:

 • stackcollapse.pl – dla DTrace stacks
 • stackcollapse-perf.pl – dla Linux’owego perf_events “perf script” wyniku
 • stackcollapse-jstack.pl – dla jstack
 • stackcollapse-go.pl – dla GoLangowego pprof

Dodatkowe opcje

Samo narzędzie ma sporo dodatkowych opcji:

USAGE: ./flamegraph.pl [options] infile > outfile.svg

 --title TEXT   # change title text
 --subtitle TEXT # second level title (optional)
 --width NUM   # width of image (default 1200)
 --height NUM   # height of each frame (default 16)
 --minwidth NUM  # omit smaller functions (default 0.1 pixels)
 --fonttype FONT # font type (default "Verdana")
 --fontsize NUM  # font size (default 12)
 --countname TEXT # count type label (default "samples")
 --nametype TEXT # name type label (default "Function:")
 --colors PALETTE # set color palette. choices are: hot (default), mem,
          # io, wakeup, chain, java, js, perl, red, green, blue,
          # aqua, yellow, purple, orange
 --bgcolors COLOR # set background colors. gradient choices are yellow
          # (default), blue, green, grey; flat colors use "#rrggbb"
 --hash      # colors are keyed by function name hash
 --cp       # use consistent palette (palette.map)
 --reverse    # generate stack-reversed flame graph
 --inverted    # icicle graph
 --flamechart   # produce a flame chart (sort by time, do not merge stacks)
 --negate     # switch differential hues (blue<->red)
 --notes TEXT   # add notes comment in SVG (for debugging)
 --help      # this message

 eg,
 ./flamegraph.pl --title="Flame Graph: malloc()" trace.txt > graph.svg