Własny Class Loader

W poprzednim wpisie pozyskaliśmy informację na temat wbudowanych w JVM Class Loader’ów. Dowiedzieliśmy się także, że część z nich napisana jest w Javie. Informacja ta sprawia, iż sami możemy napisać własny Class Loader. Tworzenie własnych Class Loader’ów jest tematem dzisiejszego wpisu, zapraszamy!

ClassLoader

Domyślne Class Loader’y w większości przypadku są wystarczające. Czasami jednak zachodzi potrzeba napisania własnego. Java dostarcza bardzo przyjemny mechanizm do tworzenia własnych Class Loader’ów.  Sprowadza się to do stworzenia nowej klasy, która dziedziczy po abstrakcyjnej klasie ClassLoader. Należy także pamiętać o nadpisaniu metody findClass:

public class OwnClassLoader extends ClassLoader {

  static final String CLASSES = "classes";

  @Override
  protected Class<?> findClass(String name) {
    byte[] bytesFromFile = getBytesFrom(name);
    return defineClass(name, bytesFromFile, 0, bytesFromFile.length);
  }

  byte[] getBytesFrom(String fileName) {
    try {
      return Files.readAllBytes(Paths.get(CLASSES, fileName + ".class"));
    } catch (IOException e) {
      return new byte[0];
    }
  }
}

loadClass

Metoda ta odpowiedzialna jest za załadowanie klasy na podstawie nazwy:

protected Class<?> loadClass(String name, boolean resolve)

Na początku metoda ta sprawdza czy klasa nie została już załadowana korzystając z metody findLoadedClass. Jeśli klasa była już załadowana to zostaje zwrócona. Jeśli nie, to próbujemy ją załadować korzystając z Class Loader’a rodzica. Jeśli się udało to zwracamy tą klasę, jeśli nie to sami próbujemy ją załadować korzystając z metody findClass.

W metodzie loadClass pojawiła się także flaga resolve. Jest to flaga decydująca o tym czy po znalezieniu klasy powinny zostać wykonane “dodatkowe operacje”. Czasami interesuje nas tylko to czy ta klasa istnieje, wtedy przekazujemy false. Więcej o tych “dodatkowych operacjach” w kolejnym artykule.

findClass

Aby odnaleźć klasę po jej pełnej nazwie musimy użyć metody findClass. Jest to metoda, która w domyślnej implementacji rzuca wyjątek ClassNotFoundException. Oznacza to, że jest to metoda, którą należy nadpisać:

protected Class<?> findClass(String name) throws ClassNotFoundException {
  throw new ClassNotFoundException(name);
}

To my w implementacji tej metody decydujemy skąd pochodzić będzie źródło danych dla naszej klasy. Musimy także pamiętać, iż metoda ta zostanie wywołana wtedy, gdy Class Loader rodzic nie znajdzie żądanej klasy u siebie.

defineClass

Finalna metoda defineClass służy do konwersji tablicy bajtów na instancję klasy. W przypadku, gdy nasza ładowana klasa ma niepoprawny format to dostaniemy błąd ClassFormatError:

protected final Class<?> defineClass(String name, byte[] b, int off, int len)

getParent

Kolejną istotną metodą z klasy ClassLoader jest metoda getParent. Jak pisałem w poprzednim wpisie ClassLoader’y występują hierarchicznie. Jeśli chcemy pobrać rodzica naszego Class Loader to używamy metody getParent:

public final ClassLoader getParent()

Jeśli w wyniku pobrania otrzymamy wartość null to oznacza, że dostaliśmy Class Loader z samej góry hierarchii jakim jest Bootstrap Class Loader.

Github

Całość jak zawsze na Github’ie.

 • Łukasz Marczak

  pytanie – po co?
  rozumiem że Java dostarcza API do tworzenia ClassLoaderów(chyba dobrze), ale zastanawiam się czy to jest tylko programistyczna ciekawostka dla nerdów czy produkcyjnie ma sens – jeśli tak – kiedy to jest potrzebne?