Relacja – CoreDump Kraków 2018

W listopadzie 2018 roku w Krakowie odbyła się pierwsza edycja konferencji CoreDump. Była to od dłuższego czasu wyczekiwana przez nas konferencja. Wyczekiwana, ponieważ znając organizatorów spodziewaliśmy się dużej ilości ciekawych informacji. Zapraszamy na krótką relację z tego wydarzenia.

Dzień pierwszy

Rozpoczęliśmy od miłego przywitania się z Krakowem poprzez… stanie w korkach ;). CoreDump odbywał się w Hotelu Galaxy. Po dojechaniu na miejsce odebraliśmy pakiet startowy, posililiśmy się ciastkami oraz kawą i ruszyliśmy po solidną dawkę wiedzy.

Offline Concurrency Patterns

Pierwszy wykład poprowadzony był przez Arkadiusza Kondasa. Przedstawił on problem równoległego dostępu do danych na przykładzie rezerwacji biletów lotniczych. Ponadto opowiedział o błędach związanych z niepoprawnymi danymi. Rozwiązaniem tych problemów mogą być:

 • niemutowalność
 • izolacja
 • optimistic locking
 • pesimistic locking

Arkadziusz w bardzo przestępny sposób zaprezentował powyższe rozwiązania. Skupił się on także na problemach związanych z lockami. Na koniec podkreślił, że jeśli możemy, to unikajmy wielowątkowości.

Baking in superb code quality into the Java World

Drugi wykład tego dnia prezentowany był przez Michała Kordasa. Na początku zaczęliśmy od zdefiniowania metryki dla jakości kodu. Jednogłośnie wybraliśmy WTF/minute. Po wybraniu metryki, Michał przedstawił wiele narzędzi, które mogą poprawić jakość naszego kodu. Na liście znalazły się:

 • Sonarlint
 • Spotbugs
 • PMD
 • Spotless
 • IntelliJ

Istotnym usprawnieniem naszej pracy może być włączenie wszystkich ostrzeżeń w naszym IDE. Przykładowo IntelliJ potrafi wykryć niezwolniony zasób, jednakże ta opcja domyślnie jest wyłączona. Rada od prowadzącego,  włączcie wszystkie ostrzeżenia!

Four Diseases

Cztery choroby, bo tak na język polski można przetłumaczyć ten tytuł poprowadzona była przez Piotra Przybyła. Na prezentacji widać było bardzo duże doświadczenie w kontekście występowania na konferencjach. Cztery choroby dotyczyły najpopularniejszych błędów popełnianych przez programistów:

 • DDDois – na przykładzie formularza poczty
 • regex – na przykładzie regex email
 • not-made-here syndrome – przechowywanie niepoprawnych typów danych (baza w bazie czy czas jako String).
 • Stringoza – trzymanie danych w typie String zamiast w konkretnym typie reprezentującym byt

Is writing performant code too expensive?

Najlepsza prezentacja tego dnia (zdaniem Krzyśka) dotyczyła pisania optymalnego kodu oraz ich kosztów. W świat optymalizacji wprowadził nas aktualny pracownik firmy Codewise Tomasz Kowalczewski. Zaczął od wspomnień z Very Large Databases Conference. Jest to konferencja, na której spotykają się ludzie proponujący nowe sposoby przetwarzania dużych wolumenów danych. Ponadto pojawiły się informacje na temat architektury NUMA, która wykorzystywana jest najczęściej w środowiskach cloudowych. Czekamy na nagranie z tej prelekcji!

Pragmatic Hype-driven development

Nasza ostatnia prezentacja tego dnia traktowała o tym, jak radzić sobie z najnowszymi technologiami i nie oszaleć. Praktyczne rady przedstawione były przez Roberta Laszczaka. Omawiane buzzwordy to:

 • DDD
 • Event Storming
 • Event Sourcing
 • CQRS
 • Clean Architecture
 • Microserwisy 

Dzień kończymy na krótkiej rozmowie z organizatorem tego całego zamieszania:

Dzień drugi

Drugi dzień zaczynam od kawy… i selfika!

Challenging Relationships – How Graph Databases efficiently store, manage and query connected data at scale

Neo4j na scenie. W świat grafów wprowadzał nas Michael Hunger. Była to prezentacja pełna informacji. Zaczęliśmy od krótkiej historii biblioteki Neo4j, aby płynnie przejść do informacji na temat reprezentacji grafów w komputerach. Ponadto pojawiły się informacje kiedy warto wybrać Neo4j oraz dlaczego do języka zapytań (Cypher) został wybrany ASCII Art.

Apache Kafka and KSQL in Action : Let’s Build a Streaming Data Pipeline!

Robin Moffatt przedstawił nam w jaki sposób można przetwarzać strumienie danych z wykorzystaniem Apache Kafka i KSQL. Przetwarzanie strumieniowe jest znanym nam tematem z racji pracy magisterskiej Agnieszki. Robin na przykład pokazywał jak można nakładać transformacje na strumieniu danych. Ciekawym rozwiązaniem okazał się Kafka Connect, który dostarcza interfejsy do różnych technologii pozwalające połączyć się z Apache Kafka. Kolejna nowość do Apache Kafka to Avro, które przechowuje schematy. Bardzo ciekawa prezentacja!

Chaos Engineering – withstanding turbulent conditions in production

Benjamin Wilms próbował zapanować na chaosem. Tematem tej prezentacji była technika znana ze środowiska Netflix’a, czyli Monkey Chaos. Autor przedstawił kilka najpopularniejszych rozwiązań. Jednym z nich jest chaos-monkey-spring-boot, której autorem jest właśnie Benjamin. Wykorzystując tą bibliotekę możemy przykładowo wstrzykiwać opóźnienie do naszej sieci. Wykorzystuje ona programowanie aspektowe. Ponadto ciekawym rozwiązaniem jest Chaos Toolkit, w którym możemy przygotować scenariusze chaosu. Kolejna bardzo dobra prezentacja (drugi dzień lepszy :D).

I shall say this only once

Nasza ostatnia prezentacja tego dnia dotyczyła problemu eventów. Przedstawiona była przez Szymon Pobiegę, który opowiedział nam historię firmy zajmującej się produkcją pierogów. Firma ta próbowała rozwiązać tak zwany problem dwóch generałów. Szymon podczas prelekcji pokazywał jak można zminimalizować ryzyko utraty informacji oraz w jaki sposób wykonać deduplikację danych. Na koniec zachęcił do zgłębienia wiedzy na temat realizacji tego problemu bez transakcji.

Podsumowanie

Naszym zdaniem organizatorzy stanęli na wysokości zadania. Podczas tej konferencji pojawiały się tematy z różnych dziedzin, a przekrojowy poziom prezentacji mógł zadowolić wszystkich uczestników. Z niecierpliwością patrzymy w przyszłość, aby znów wybrać się na konferencję CoreDump!