java.time.Clock – testowanie czasu

Proces testowania przez wielu z nas traktowany jest podobnie jak sztuka. Dobre testy powinny spełniać wiele czynników by mogły być nazwane “dobrymi”. Jednym z nich jest brak zależność od czasu. Nasze testy powinny być tak szybkie jak to tylko możliwe oraz nie powinny zależeć od czynników zewnętrznych (mówimy o testach jednostkowych). Aby pozbyć się zależności czasowych Java 8 dostarczyła nam nową klasę java.time.Clock.

Zły przykład

Zaczniemy od klasy ClassWhichDependOnTime, która zależy od czasu (przepraszam za Date w Javie 8):

class ClassWhichDependsOnTime {

  boolean isGoingToExpireToday(ClassWithFixedTime classWithFixedTime) {
    long result = classWithFixedTime.getDate().getTime() - new Date().getTime();
    return result >= 0 && TimeUnit.MILLISECONDS.toDays(result) == 0;
  }

}

W wyniku metody isGoingToExpireToday dostaniemy informację czy dziś wygaśnie ważność klasy ClassWithFixedTime:

class ClassWithFixedTime {

  private final Date date;

  ClassWithFixedTime(Date date) {
    this.date = date;
  }

  Date getDate() {
    return date;
  }

}

Napiszmy test do tego kodu:

class ClassWhichDependsOnTimeTest {

  @Test
  void shouldReturnTrueWhenDateIsSameAsToday() {
    // Given
    Date date = DateUtils.addHours(new Date(), 2);
    ClassWithFixedTime fixedTime = new ClassWithFixedTime(date);
    ClassWhichDependsOnTime bad = new ClassWhichDependsOnTime();
    // When
    boolean goingToExpireToday = bad.isGoingToExpireToday(fixedTime);
    // Then
    assertThat(goingToExpireToday).isTrue();
  }

}

Jest godzina 10:00 i uruchamiamy nasz test. Wszystko przechodzi poprawnie. Koło godziny 23:00 nasz kolega z zespołu postanawia wrzucić coś do developa, odpalają się testy, a tutaj:

java.lang.AssertionError: 
Expecting:
 <true>
to be equal to:
 <false>
but was not.

 at ClassWhichDependsOnTimeTest.someTestWhichDependsOnTime(ClassWhichDependsOnTimeTest.java:23)

Niestety, nasze testy nie są dobrymi testami, ponieważ zależą od czasu. Odwróćmy zależność.

Clock na ratunek

Rozwiązaniem tego problemu jest klasa java.time.Clock, która powinna być dostarczona jako zależność:

class GoodClassWhichDependsOnTime {

  private final Clock clock;

  GoodClassWhichDependsOnTime(Clock clock) {
    this.clock = clock;
  }

  boolean isGoingToExpireToday(ClassWithFixedTime classWithFixedTime) {
    long result = clock.millis() - classWithFixedTime.getDate().getTime();
    return result >= 0 && TimeUnit.MILLISECONDS.toDays(result) == 0;
  }

}

Teraz nasze testy będą wyglądać następująco:

class GoodClassWhichDependsOnTimeTest {

  @Test
  void shouldReturnTrueWhenDateIsSameAsToday() {
    // Given
    Date date = getExpirationDate(21);

    ClassWithFixedTime fixedTime = new ClassWithFixedTime(date);
    Clock clock = Mockito.mock(Clock.class);

    when(clock.millis()).thenReturn(getCurrentDateInMillis());

    GoodClassWhichDependsOnTime good = new GoodClassWhichDependsOnTime(clock);
    // When
    boolean goingToExpireToday = good.isGoingToExpireToday(fixedTime);
    // Then
    assertThat(goingToExpireToday).isTrue();
  }

  private Date getExpirationDate(int hour) {
    Calendar expirationDate = Calendar.getInstance();
    expirationDate.set(2018, Calendar.NOVEMBER, 1, hour, 30, 30);
    return expirationDate.getTime();
  }

  private long getCurrentDateInMillis() {
    Calendar expirationDate = Calendar.getInstance();
    expirationDate.set(2018, Calendar.NOVEMBER, 1, 22, 30, 30);
    return expirationDate.getTimeInMillis();
  }

}

Od teraz test ten jest zależny od przekazanych wartości w metodzie when(), a nie czynników zewnętrznych.

Inne metody

Ponadto, klasa Clock dostarcza kilka przydatnych metod:

 • Clock.systemDefaultZone() – zwraca aktualną datę w systemowej strefie czasowej
 • Clock.fixed() – zwraca datę przekazaną jako parametr metody fixed
 • clock.milis() – zwraca datę w milisekundach
 • clock.instant() – zwraca datę jako Instant

GitHub

Całość jak zawsze na GitHubie.