#28 Spring Boot – Testowanie z GreenMail

Podczas przygotowania mojej prezentacji na SpreadIT, obracałem się wokół domeny związanej z mejlami.  Ponieważ była to prezentacja o TDD, musiałem w jakiś sposób przetestować moją usługę do wysyłania mejli. Po wyszukaniu dostępnych rozwiązań postanowiłem wybrać bibliotekę GreenMail. Jest to prawdopodobnie jedyna biblioteka, która może być wykorzystywana jednocześnie do wysyłania jak i odbierania emaili.

Maven

Tradycyjnie zaczynamy od dodatnia zależności:

<dependency>
  <groupId>org.springframework.boot</groupId>
  <artifactId>spring-boot-starter-mail</artifactId>
</dependency>
<dependency>
  <groupId>com.icegreen</groupId>
  <artifactId>greenmail-spring</artifactId>
  <version>1.5.6</version>
  <scope>test</scope>
</dependency>

Pierwsza z nich czyli spring-boot-starter-mail potrzebna jest nam do wysyłania mejli (więcej można przeczytać w artykule Agnieszki). greenmail-spring jest zależnością, która dostarcza nam bibliotekę GreenMail wymaganą do testowania.

Serwis do wysyłania

Dodajmy teraz prosty serwis do wysyłania mejli. Korzysta on z JavaMailSender:

@Service
class EmailSender {

  private final JavaMailSender javaMailSender;

  EmailSender(JavaMailSender javaMailSender) {
    this.javaMailSender = javaMailSender;
  }

  void sendEmail(String to, String from, String title, String content) {
    SimpleMailMessage mail = new SimpleMailMessage();
    mail.setTo(to);
    mail.setFrom(from);
    mail.setSubject(title);
    mail.setText(content);
    javaMailSender.send(mail);
  }
}

Jeśli teraz spróbujemy uruchomić naszą aplikację dostaniemy błąd związany z brakiem możliwości utworzenia beana JavaMailSender. Aby utworzyć bean JavaMailSender musimy dodać kilka zależności. Na czas testów wystarczy stworzyć profil do testowania mejli. Nowy profil tworzymy poprzez dodanie pliku application-email.properties, w który ustawiamy:

spring.mail.host=localhost
spring.mail.port=25

Testy

Możemy teraz dodać testy, które wykorzystują bibliotekę GreenMail. Server możemy ustawić na kilka sposobów, w tym przykładzie wykorzystałem GreenMailRule, natomiast jako ustawienia serwera: port 25, host jako localhost oraz protokół smtp. Aby odczytać wiadomości wystarczy wywołać metodę getReceivedMessages:

@SpringBootTest
@ActiveProfiles("email")
@RunWith(SpringRunner.class)
public class EmailSenderTest {

  @Rule
  public GreenMailRule server = new GreenMailRule(new ServerSetup(25, "localhost", "smtp"));

  @Autowired
  EmailSender emailSender;

  @Test
  public void shouldSendEmail() throws Exception {
    // Given
    String to = "test@codecouple.pl";
    String from = "blog@codecouple.pl";
    String title = "Title";
    String content = "Content";
    // When
    emailSender.sendEmail(to, from, title, content);
    // Then
    MimeMessage[] receivedMessages = server.getReceivedMessages();
    assertThat(receivedMessages.length).isEqualTo(1);

    MimeMessage receivedMessage = receivedMessages[0];
    assertThat(receivedMessage.getAllRecipients()[0].toString()).isEqualTo(to); //to
    assertThat(receivedMessage.getFrom()[0].toString()).isEqualTo(from); //from
    assertThat(receivedMessage.getSubject()).isEqualTo(title); //title
    assertThat(receivedMessage.getContent().toString()).contains(content); //content
    //Or
    assertThat(content).isEqualTo(GreenMailUtil.getBody(server.getReceivedMessages()[0]));
  }

}

Oczywiście nie są to “najpiękniejsze” testy. Można by to opakować w jakiś ładny sposób, lub rozdzielić na kilka testów, jednakże chciałem pokazać wam jak w łatwy sposób można testować wysyłanie mejli.

GitHub

Całość jak zawsze na GitHubie.

 • Test Test

  Uzywam gmaila do wysylania, a w czasie testow mam blad:

  org.springframework.mail.MailSendException: Mail server connection failed; nested exception is javax.mail.MessagingException: STARTTLS is required but host does not support STARTTLS. Failed messages: javax.mail.MessagingException: STARTTLS is required but host does not support STARTTLS
  ; message exception details (1) are:
  Failed message 1:
  javax.mail.MessagingException: STARTTLS is required but host does not support STARTTLS

 • Rafał Schmidt

  Mimo, że konfigurowałem z junit 5 to bardzo poradnik pomógł. Dobra robota!

  • CodeCouple.pl

   Bardzo się cieszymy!

 • Tomasz Kułakow

  mam problem z polskimi znakami w treści maila. Robi coś w stylu =C4=85=C5=9B=C4=87
  przy wysyłce maila z linkiem i parametrem http://…?code=jakis_kod greenmail robi z tego http://…?code=3Djakis_kod