#2 Java Performance – Tablica vs. Lista

Kolejny wpis z serii Java Performance dotyczy stosowania struktur danych takich jak tablice oraz listy. Tablice oraz listy są jednymi z najbardziej popularnych struktur danych stosowanych przez programistów Javy. Jednakże nie zawsze dobieramy je jako optymalne rozwiązanie dla danego problemu. W tym wpisie postaram się pokazać wam, jak wybierać pomiędzy listą, a tablicą.

Notacja dużego O

Z notacją dużego O po raz pierwszy miałem styczność na studiach. Notacja ta, to nic innego jak opis szybkości algorytmu (w najgorszym przypadku) poprzedzony dużą literą O. Jeśli nasze zadanie polega na znalezieniu adresu wśród listy 100 adresów, musimy przejrzeć je wszystkie po kolei. Złożoność takiego procesu określimy jako O(n), gdzie n oznacza ilość operacji w najgorszym przypadku. Jeśli nasz adres będzie na końcu listy, wykonamy wówczas 100 operacji. Wiedza o O notacji przyda nam się następnych akapitach.

Tablica

Jest to struktura danych, która w pamięci przechowywana jest jako cały blok. Jeśli w naszej tablicy mamy 10 elementów, to elementy te znajdują się obok siebie. W przypadku dodawania (lub usuwania) elementów w środku listy, cecha ta wpływa negatywnie na czas wykonania tej operacji, ponieważ wszystkie pozostałe elementy muszą zostać przesunięte. Często zdarza się tak, iż nie możemy przesunąć tych elementów, bo brakuje pamięci, wtedy szukany jest kolejny obszar, który jest w stanie pomieścić tą tablicę z 11 elementami, co po raz kolejny wydłuża operację dodawania.

Jednakże pozytywną cechą takiej struktury jest bardzo szybki czas odczytu, ponieważ elementy tablicy znajdują się w jednym miejscu, co oznacza, iż nie ma potrzeby przeszukiwania całego obszaru pamięci.

Lista

Kolejną strukturą danych jest lista. Każdy element w pamięci, który znajduje się w liście przechowuje swoją wartość oraz pamięta adres kolejnego elementu. Dzięki tej właściwości dodawanie lub usuwanie elementów jest natychmiastowe, ponieważ następuje tylko przepięcie wskaźników.

Jednakże negatywną cechą takiej struktury jest bardzo długi czas odczytu w opozycji do tablicy. Aby odczytać ostatni element listy musimy przejść przez wszystkie elementy, aż  wartość na samym końcu zostanie odczytana.

Tablica vs Lista

Jeśli zależy nam na optymalizacji naszego kodu, a często korzystamy z tablicy lub listy powinniśmy robić to z głową. Poniżej znajduje się tabela, która przedstawia szybkość operacji w O notacji:

 TablicaLista
dodawnieO(n)O(1)
usuwanieO(n)O(1)
odczytO(1)O(n)

Dlatego jeśli często będziemy dodawać lub usuwać elementy powinniśmy wybrać listę, jeśli jednak dane inicjalizujemy tylko raz lub rzadko, a wykonujemy wiele operacji odczytu powinniśmy wybrać tablicę.

Tablica + Lista

A co jeśli potrzebujemy struktury, która ma szybkie operacje zapisu i odczytu? Możemy stworzyć tablicę list. Wyobraźmy sobie katalog nazwisk od A do Z, a operacją jaką chcemy wykonać to wstawienie nazwiska na literę Z. Możemy przygotować naszą strukturę tak, że będziemy mieli tyle elementów w tablicy ile mamy liter w naszym katalogu, a każdy element zawiera w sobie listę z konkretnymi nazwiskami. Wykonujemy operację, pobieramy tablicę na literę Z więc mamy O(1) i po pobraniu, mamy listę, do której wstawiamy nowe nazwisko O(1).

Konkretna implementacja

Update! Pojawiło się kilka komentarzy na temat samego wpisu. Wszystko co znajduje się powyżej dotyczy samych struktur danych a nie ich konkretnych implementacji. Konkretną implementacją listy we wbudowanym API Javy może być na przykład LinkedList. Jeśli chodzi o tworzenie tablic, to proste tablice można tworzyć poprzez int[] tab = new int[10], jednakże zarządzanie nimi nie jest zbytnio wygodne. Korzystając z lekkiego narzutu możemy wykorzystać  implementację ArrayList, która pod spodem wykorzystuje prostą tablicę, a dzięki interfejsowi List zarządzanie nią jest bardzo proste.

* Resizable-array implementation of the <tt>List</tt> interface. Implements
* all optional list operations, and permits all elements, including
* <tt>null</tt>. In addition to implementing the <tt>List</tt> interface,
* this class provides methods to manipulate the size of the array that is
* used internally to store the list. (This class is roughly equivalent to
* <tt>Vector</tt>, except that it is unsynchronized.)
*
* <p>The <tt>size</tt>, <tt>isEmpty</tt>, <tt>get</tt>, <tt>set</tt>,
* <tt>iterator</tt>, and <tt>listIterator</tt> operations run in constant
* time. The <tt>add</tt> operation runs in <i>amortized constant time</i>,
* that is, adding n elements requires O(n) time. All of the other operations
* run in linear time (roughly speaking). The constant factor is low compared
* to that for the <tt>LinkedList</tt> implementation.

Podsumowanie

Jak widzicie, wybór odpowiedniej struktury danych może mieć bardzo znaczący wpływ na szybkość działania naszej aplikacji i pamiętajmy, wszystko co robimy róbmy z głową, ponieważ łatwo można coś naprawić, ale jeszcze łatwiej popsuć. Mierzmy nasze wyniki, aby ta optymalizacja była mądra.

 • Krzysztof Maj

  Cieszę się, że podejmowane są takie tematy, aby początkujący programiści mieli łatwy dostęp do informacji, ale to co jest tu napisane, nie jest do końca prawdą. List, to tylko inferfejs.
  Czy Twój opis listy jest nadal prawdziwy dla implementacji ArrayList?

  • CodeCouple.pl

   Cześć, dzięki za komentarz. Tak naprawdę w tym wpisie, dotykałem problemu związanego ze strukturami danych, a nie ich konkretnymi implementacjami. Zgadzam się, że ArrayList to wrapper na array, ale nie widzę w tym wpisie żadnego miejsca, w którym bym to stwierdzenie negował lub pisał, że jest inaczej. Jeśli chodziło Ci o coś innego, to proszę o wyjaśnienie. Dzięki.

   • Moler

    Wydaje mi się, że chodziło o to, że Twój opis Listy dotyczy jedynie LinkedListy.
    Może to być mylące, dla początkujących, ponieważ jak wiadomo ArrayLista, która też jest Listą, działa w zasadzie prawie jak tablica.
    Więc pisząc, że Lista działa na zasadzie referencji jest błędne.

    • CodeCouple.pl

     Cześć, tak jak pisałem powyżej, wpis dotyczy struktury danych a nie konkretnych implementacji. W kontekście Javy implementacją listy może być LinkedList (która korzysta z obiektów Node), natomiast dla Tablicy na przykład ArrayList (która korzysta z tablicy wewnątrz).

     • Michal Domagala

      Może błędem było użycie słowa ‘Java’ w tytule. Nie ma bowiem nic wspólnego z treścią.

     • CodeCouple.pl

      Zastosowałem taki tytuł z myślą o programistach Javy, jako o całości. Abyśmy zwracali uwagę na dobór odpowiedniej struktury danych. Dopisałem fragment o Javie.

   • Również zgadzam się z @disqus_a6oVzszMEp:disqus dane o efektywności struktury danych można przedstawiać tylko dla konkretnej implementacji. Weźmy taki słownik (dictionary) jako strukturę danych – sama z siebie taka struktura nic nam nie mówi ponieważ może być zaimplementowana na tysiące sposobów: tablica haszująca, drzewo AVL, drzewo czerwono czarne czy jako zwykła lista par klucz wartość. Inny przykład jaka jest wydajność algorytmu sortowania? Nie wiadomo bo nie wiadomo o jaki algorytm chodzi czy jest to HeapSort czy może InsertionSort a może BubbleSort? Lepiej zmienić nazwę List an LinkedList i dodać jeszcze dla porównia ArrayList który jest dobrym komporomisem pomiędzy tablicą o stałym rozmiarze a LinkedList o kosztownym dostępnie (random access) do elementów.

    • CodeCouple.pl

     @0xmarcin:disqus Ja niestety się nie zgadzam z tym co napisałeś, “dane o efektywności struktury danych można przedstawiać tylko dla konkretnej implementacji”. Przecież bez konkretnej implementacji tablicy czy listy jesteś w stanie określi jaką złożoność obliczeniową ma dana struktura danych dla podstawowych operacji. Porównywanie konkretnych implementacji może wykazać jedynie narzut związanych z implementacją, natomiast efektywność samej struktury znana jest od samego początku.

 • Kuba En

  Nie zgodziłbym się z tym, że cyt. “tablica jest najpopularniejszą strukturą stosowaną przez programistów Javy”. W większości programów które widziałem (i sam pisałem) spotykałem się z typami dziedziczącymi po Collection. Jak popatrzymy choćby na dokumentację JPA i lub frameworki (Hibernate Session) to wszędzie gdzie operujemy na mnogościach spotkać można właśnie coś po Collection. Weźmy też podręczniki do Scali, Groovy czy Kotlin. Tam zaczynamy właśnie od interfejsów Set czyList. Język C to co innego, tam tablica na pierwszym miejscu. Tak myślę.

  • CodeCouple.pl

   Zgadzam się, kwantyfikator w tym zdaniu jest źle użyty. Update poszedł.