#11 Spring Boot – Insensitive Actuator

springBootArt

Jednym z głównych założeń Spring Boot’a jest to, aby był on production ready. Autorzy frameworku poprzez production ready rozumieli między innymi to, iż aplikacja dostanie metryki out-of-the-box. Aby dodać metryki do swojego projektu wystarczy dodać jedną pozycje w mavenowych zależnościach. Nazywa się ona Actuator.

Zacznijmy od dodania mavenowej zależności, dodajemy spring-boot-starter-actuator:

<dependencies>
  <dependency>
    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
    <artifactId>spring-boot-starter-actuator</artifactId>
  </dependency>
</dependencies>

Na samym wstępie warto wspomnieć, iż endpointy z pakietu Actuator mogą być sensitive. Oznacza to, iż są dostępne z lub bez potrzeby logowania do aplikacji. Dziś opiszę te, które są dostępne bez logowania, czyli są insensitive, takimi endpointami są:

 • /info,
 • /health

Info

Pierwszym omawianym endpointem jest /info. Zwraca nam on informacje na temat naszej aplikacji:

{}

Otrzymaliśmy pusty wynik, ponieważ nie zdefiniowaliśmy w application.properties żadnych wpisów o aplikacji. Aby dodać jakieś informacje musimy poprzedzić je słowem info:

info.site.name=CodeCouple.pl
info.site.authors=Krzysztof Chrusciel, Agnieszka Pieszczek

Wtedy w wyniku otrzymujemy:

"site": {
 "authors": "Krzysztof Chrusciel, Agnieszka Pieszczek",
 "name": "CodeCouple.pl"
 },

Możemy także rozszerzyć informacje na temat naszej aplikacji. Możemy wyświetlić informację na temat build’a z pliku META-INF/build-info.properties oraz dane z GIT’a z pliku git.properties. Aby to osiągnąć musimy dodać kroki do budowania. Krok build-info doda nam automatycznie plik build-info.properties. Natomiast drugi plugin git-commit-id-plugin odpowiedzialny jest za stworzenie pliku git.properties.

<build>
  <plugins>
   <plugin>
     <groupId>org.springframework.boot</groupId>
     <artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId>
     <executions>
      <execution>
        <goals>
         <goal>build-info</goal>
        </goals>
      </execution>
     </executions>
   </plugin>
   <plugin>
     <groupId>pl.project13.maven</groupId>
     <artifactId>git-commit-id-plugin</artifactId>
   </plugin>
  </plugins>
</build>

W wyniku otrzymamy:

"build": {
"version": "0.0.1-SNAPSHOT",
"artifact": "spring-demo",
"name": "spring-demo",
"group": "pl.codecouple",
"time": 1488007497000
},
 "git": {
 "commit": {
 "time": 1488007334000,
 "id": "0216be1"
 },
 "branch": "master"
 }

Możemy jeszcze bardziej rozszerzyć zbiór informacji z GIT’a. Wystarczy w application.properties dodać wpis:

management.info.git.mode=full

W łatwy sposób możemy dodać swoje informacje w kodzie jeśli z jakiś przyczyn nie chcemy, aby zostały one zmienione w application.properties. Wystarczy zarejestrować @Component, który implementuje interfejs InfoContributor:

@Component
public class CustomInfoContributor implements InfoContributor {

  @Override
  public void contribute(Info.Builder builder) {
    builder.withDetail("Blog",
        Collections.singletonMap("authors", "Agnieszka Pieszczek, Krzysztof Chrusciel"));
    builder.withDetails(Collections.singletonMap("article", "#11 Spring Boot – Insensitive Actuator"));
  }
}

Nasze informacje:

{
  "Blog": {
   "authors": "Agnieszka Pieszczek, Krzysztof Chrusciel"
  },
  "article": "#11 Spring Boot – Insensitive Actuator"
}

Istnieje także możliwość przekazania informacji z Mavena. Wartość taką musimy umieścić pomiędzy znakami @:

info.app.encoding=@project.build.sourceEncoding@
info.app.java.source=@java.version@
info.app.java.target=@java.version@

Health

Drugim omawianym endpointem /health jest health checker. Zwraca nam on informacje na temat statusu naszej aplikacji:

{"status":"UP"}

Po zalogowaniu się do aplikacji dostajemy już więcej informacji poza prostą informacją na temat statusu. Otrzymujemy także stan naszej bazy jeśli z niej korzystamy:

{
  "status": "UP",
  "diskSpace": {
   "status": "UP",
   "total": 290389487616,
   "free": 129824768000,
   "threshold": 10485760
  },
  "db": {
   "status": "UP",
   "database": "H2",
   "hello": 1
  }
}

Jeśli z jakiś przyczyn chcesz udostępnić informacje z jakiej bazy korzystasz bez potrzeby logowania wystarczy dodać jeden wpis:

endpoints.health.sensitive=false

Status naszej aplikacji jest cachowany co 1000 milisekund, dzięki temu unikniemy ataku typu DoS. Możemy zmienić tą wartość:

endpoints.health.time-to-live

Podobnie jak w przypadku InfoContributor możemy stworzyć własny HealthIndicator:

@Component
public class CustomHealthContributor implements HealthIndicator {

  @Override
  public Health health() {
    int errorCode = check(); // perform some specific health check
    if (errorCode != 0) {
      return Health.down().withDetail("Error Code", errorCode).build();
    }
    return Health.up().withDetail("CodeCouple", Status.UP).build();
  }

  private int check(){
    return 0;
  }

}

To tylko dwa endpointy, a już możemy zawrzeć w nich tyle informacji! W następnym wpisie pokaże wam inne endpointy z pakietu Actutor, które dostępne są dopiero po zalogowaniu oraz ich różne ciekawe właściwości.