#7 Spring Boot – logowanie aplikacji – LogBack

Skąd brać informacje jak nie z logów aplikacji. W Spring Boot’cie dzięki temu, że wszystko jest automatyczne i łatwo konfigurowalne możemy dostosować logowanie do naszych potrzeb. Wykorzystamy do tego bardzo dobrze znany plik application.properties. Wpis ten dotyczy konfiguracji rozwiązania jakim jest LogBack.

Podstawowe ustawienia

Aby móc korzystać z logowania, musimy dodać odpowiednią zależność w naszym pom.xml (jeśli korzystamy z Maven'a). Jeśli korzystamy ze starteru:

<dependency>
  <groupId>org.springframework.boot</groupId>
  <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
</dependency>

Mamy od razu dostarczone biblioteki do logowania.

Jeśli nie korzystamy ze spring-boot-starter-web możemy wykorzystać starter do logowania:

<dependency>
  <groupId>org.springframework.boot</groupId>
  <artifactId>spring-boot-starter-logging</artifactId>
</dependency>

Wypisanie logów

Do logowania w naszej aplikacji wykorzystamy SLF4J. Jest on fasadą, czyli możemy przygotować sobie nasze wpisy, a następnie podpiąć interesujący nas framework jak LogBack lub Log4J2. Najprościej, aby wypisać coś do logu użyjemy LoggerFactory:

@Controller
@RequestMapping("/logger")
public class LoggerController {

  private static final Logger logger = LoggerFactory.getLogger(LoggerController.class);

  @RequestMapping(method = RequestMethod.GET)
  public String showLog(){

    logger.info("You can log something");
    logger.warn("You can log something");
    logger.debug("You can log something");
    logger.error("You can log something");

    return "some_page";
  }

Ustawienia w pliku application.properties

Wykorzystując plik application.properties możemy ustawić następujące wartości:

logging.config= # Location of the logging configuration file. For instance `classpath:logback.xml` for Logback
logging.exception-conversion-word=%wEx # Conversion word used when logging exceptions.
logging.file= # Log file name. For instance `myapp.log`
logging.level.*= # Log levels severity mapping. For instance `logging.level.org.springframework=DEBUG`
logging.path= # Location of the log file. For instance `/var/log`
logging.pattern.console= # Appender pattern for output to the console. Only supported with the default logback setup.
logging.pattern.file= # Appender pattern for output to the file. Only supported with the default logback setup.
logging.pattern.level= # Appender pattern for log level (default %5p). Only supported with the default logback setup.
logging.register-shutdown-hook=false # Register a shutdown hook for the logging system when it is initialized.

Jeśli chcemy zmodyfikować standardowe ustawienia LogBack’a musimy dodać plik logback.xml do naszego folderu resources. Według dokumentacji, lepszym rozwiązaniem jest dodanie pliku logback-spring.xml. Dzięki temu mamy pewność, że zostanie wybrany nasz plik. Możemy także zmienić lokalizację pliku z ustawieniami wykorzystując logging.config=classpath:config/log/logback-spring.xml. Lokalizację pliku, gdzie będą zapisywane logi ustawimy poprzez logging.file=logs/codecouple.log.

UWAGA!, jeśli ustawimy obie wartości, czyli logging.file=codecouple.log oraz logging.path=my/folder/logs, zostaną one zignorowane. Jeśli potrzebujemy ustawić specyficzną ścieżkę pliku, należy wpisać to w taki sposób logging.file=my/folder/logs/codecouple.log. To kiedy ustawiamy dwie wartość? Jeśli chcemy z nich skorzystać w logback-spring.xml.

Logi z poziomu DEBUG nie będą się wyświetlały, ponieważ w domyślnej konfiguracji przygotowanej przez Spring'a ten poziom jest wyłączony (ma to sens w przypadku środowiska produkcyjnego, w pierwotnej konfiguracji LogBack w pliku base.xml logowanie poziomu DEBUG jest włączone.). Jeśli jednak pracujemy na środowisku developerskim wystarczy ustawić logging.level.*=DEBUG gdzie * oznacza nazwę pakietu, w którym chcemy to ustawić, np logging.level.org.springframework.web=DEBUG lub logging.level.pl.codecouple.controllers=DEBUG.

Ustawienia w pliku logback-spring.xml

Jeśli jednak zdecydowaliśmy się ustawiać logowanie w pliku logback-spring.xml, możemy dodać następujący wpis:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<configuration>
  <include resource="org/springframework/boot/logging/logback/base.xml"/>
  <logger name="pl.codecouple.omomfood.offers" level="DEBUG"/>
</configuration>

Dzięki temu nie musimy ustawiać loggin.level.* w application.properies tylko wszystkie ustawienia konfigurujemy w tym pliku. Możemy także korzystać w nim ze zmiennych globalnych:

 • ${PID} – ID aktualnego procesu.
 • ${LOG_FILE} – jeśli logging.file jest ustawiona.
 • ${LOG_PATH} – jeśli logging.path jest ustawiona.

Plik base.xml, w którym znajduje się standardowa konfiguracja LogBack’a, zawiera także odwołanie do pliku console.appender.xml,    który przechowuje informacje o konfiguracji logów dla konsoli oraz do pliku file-appender.xml, który przechowuje informacje o konfiguracji logów dla pliku. Możemy przykładowo w naszym pliku logback-spring.xml ustawić, że chcemy tylko logowanie do pliku z wyłączeniem konsoli:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<configuration>
  <include resource="org/springframework/boot/logging/logback/defaults.xml" />
  <property name="LOG_FILE" value="${LOG_FILE:-${LOG_PATH:-${LOG_TEMP:-${java.io.tmpdir:-/tmp}}/}spring.log}"/>
  <include resource="org/springframework/boot/logging/logback/file-appender.xml" />
  <root level="INFO">
    <appender-ref ref="FILE" />
  </root>
</configuration>

Logi a profile

Bardzo fajnym dodatkiem w Spring Boot’cie jest możliwość konfiguracji logów zależnych od profilu. Tak jak pisałem wcześniej chcielibyśmy, aby na środowisku deweloperksim (nasz profil dev) były logowane wszystkie poziomy razem z DEBUG oraz aby były tylko wypisywane na konsoli. Natomiast dla naszego środowiska produkcyjnego (nasz profil prod) chcemy zapisywać logi tylko do pliku od poziomu ERROR:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<configuration>
  <include resource="org/springframework/boot/logging/logback/base.xml" />
  <springProfile name="prod">
    <logger name="pl.codecouple.omomfood.offers" level="ERROR" additivity="false">
      <appender-ref ref="FILE" />
    </logger>
  </springProfile>
  <springProfile name="dev">
    <logger name="pl.codecouple.omomfood.offers" level="DEBUG" additivity="false">
      <appender-ref ref="CONSOLE" />
    </logger>
  </springProfile>
</configuration>

Tips & Tricks

Jeśli korzystacie z IntelliJ pomocne może być dodanie LiveTemplate dla loggerów:

livetemplatelog

Lub drugim rozwiązaniem, bardziej inwazyjnym jest zastosowanie Lombok’a. W pom.xml należy dodać odpowiednią zależność:

<dependency>
  <groupId>org.projectlombok</groupId>
  <artifactId>lombok</artifactId>
  <version>1.16.10</version>
  <scope>provided</scope>
</dependency>

Następnie możemy już korzystać z adnotacji Lombok’a:

 @Slf4j
 public class LogExample {
 }

Wygeneruje następujący kod:

 public class LogExample {
   private static final org.slf4j.Logger log = org.slf4j.LoggerFactory.getLogger(LogExample.class);
 }

Teraz można korzystać już z naszego loggera poprzez odwołania do zmiennej log.

Więcej informacji

Więcej informacji możecie znaleźć TUTAJ.