#4 Spring Boot – application.properties – właściwości

Kolejny wpis o pliku właściwości. Chcę zamknąć temat, bo już trochę tych wpisów się zrobiło (tylko na temat application.properties). Jednakże z drugiej strony nie chciałem zrobić jednego dużego wpisu, bo moim zdaniem lepiej czyta się krótkie. No dobrze, więc o czym dziś? Tematem będą wbudowane właściwości.

W poprzednich artykułach pisałem jak działa i gdzie znajduje się plik oraz jak wykorzystać go do pracy z profilami. Plik ten służy także do ustawiania właściwości wbudowanych. Całą kompletną listę znajdziecie TUTAJ. Aby nie przepisywać całego manuala wypiszę wartości najczęściej ustawiane przeze mnie:

banner.location=classpath:banner.txt # Zmiana lokalizacji pliku banneru

spring.profiles.active= # Ustawienie aktywnego profilu

server.port=8080 # Port serwera HTTP

spring.data.rest.base-path= # Gdy chce, aby moje endpointy REST'owe był poprzedzone api

spring.datasource.data= # Wskazuje pliki *.sql w projekcie, które wypełniają bazę przykładowymi danymi

spring.datasource.username= # Ustawienie loginu

spring.datasource.password= # Ustawienie hasła

spring.h2.console.enabled=true # Włączam konsolę  

spring.h2.console.path=/h2 # Ścieżka do konsoli

spring.jpa.show-sql=true # Przydaje się na środowisku developerskim
  • MB

    zabrakło mi jeszcze przekazywania propertiesów ustawianych w maven’ie i gradle’u. Kiedyś naszukałem się tego po Stacku. W wielkim skrócie: spring.profiles.active=@springProfileActive@