AsciiDoc – Tworzymy dokumentacje

Artykuł ten powiązany jest z poprzednim wpisem na temat Spring Rest Docs, czyli automatycznego generowania dokumentacji na podstawie testów. Dzięki Spring Rest Docs generowane były snippety, czyli fragmenty dokumentacji, które następnie umieszczało się w pliku zbiorczym z rozszerzeniem adoc. Na końcu należało te fragmenty ładnie opakować korzystając ze składni AsciiDoc’a.

Czytaj dalej